Coaching ook voor IT-auditors

24 november 2013
In dit artikel:

De afgelopen drie jaar is binnen EDP Audit Pool (EAP) gewerkt aan het vormgeven van coaching met als doelstelling de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren en faciliteren. Coaching zijn wij, de auteurs, de afgelopen drie jaar als onderdeel gaan zien van het concept lerende organisatie. In deze periode zijn wij overtuigd geraakt van het belang van het vergroten van het lerend vermogen van IT-auditors en daarmee van organisaties. Daarom willen wij in dit artikel graag ingaan op onze ervaringen die wij afgelopen jaren op dit gebied hebben opgedaan.

Ga naar het hele artikel

Kees van der Maarel en Loubna Zarrou