Uitdaging voor de EDP-auditor (deel 2)

De statistische steekproef

26 november 2013
In dit artikel:

In het eerste nummer van de vorige jaargang van de EDP-Auditor heb ik de theorie over de statistische steekproefmaterie voor EDP-auditors aan een beschouwing onderworpen. Ik zegde daarin toe nader in te gaan op de stand van zaken in de rechtspraak, de mate van aanvaardbaarheid van de aanpak van de Belastingdienst en de wijze waarop een belastingplichtige zich in mijn ogen daartegen zou kunnen verweren. Op die onderwerpen ga ik nu in.

Ga naar het hele artikel

Arjan Hassing