ISAE 3402: Externe auditor niet langer nodig!

24 december 2013
In dit artikel:

De Rapportagestandaard ISAE 3402 is inmiddelseen jaar geleden ge.ntroduceerd. Hoewel de standaardin grote lijnen overeenkomt met zijn voorgangerSAS 70, zijn er ook verschillen. Dezeverschillen, waaronder de tekenbevoegdheid vande Register EDP Auditor (de IT-auditor) bij een ISAE3402-verklaring, bieden meer mogelijkheden voorde rol van de interne IT-auditor. De betrokkenheidvan een externe auditor bij het afgeven van eenISAE 3402-verklaring is in dat geval niet meer striktnoodzakelijk. In dit artikel wordt op basis van deNederlandse NOREA-vertaling van de ISAE 3402,genaamd Richtlijn 3402, uiteengezet hoe deadditionele mogelijkheden die ISAE 3402 aan interneRE’s biedt, ingevuld kunnen worden.

Ga naar het hele artikel

Dennis Buitendijk en Alexander Sluiter