Een verslag

IT-auditdag 2008: IT-assurance

25 november 2013
In dit artikel:

NOREA-voorzitter Hans Donkers opent de – inmiddels – derde ISACA/NOREA IT-auditdag met de verheugende constatering dat het aantal deelnemers ‘in aantal en kwaliteit’ is gegroeid ten opzichte van de voorgaande jaren. Een bijzonder woord van welkom richt hij tot de nieuwe voorzitter van IIANederland, Fred Steenwinkel, met daarbij de kanttekening dat er op enkele thema’s nuttige samenwerkingsinitiatieven tussen de beroepsorganisaties ontstaan. In dat verband wijst hij op de onlangs gepubliceerde Position Paper Update inzake Internal Auditing die ook in samenwerking met IIA tot stand is gebracht.

Ga naar het hele artikel

IT-auditors bijeen