Appreciative inquiry in de auditpraktijk

Waarderend Auditen

28 december 2013
In dit artikel:

De eisen en verwachtingen ten aanzien van het auditvak zijn volop in beweging en ze worden steeds hoger [ACHT08]. Om werkelijk effectief te kunnen zijn, zal de auditor niet alleen tot conclusies en aanbevelingen moeten komen, maar ook daadwerkelijk een bijdrage moeten leveren bij het aanpakken en verbeteren van de geconstateerde tekortkomingen. Een relatief nieuw instrument dat de auditor hierbij ter beschikking staat is Waarderend Auditen, een aanpak die gebaseerd is op de veranderkundige principes van Appreciative Inquiry (AI). Wat Waarderend Auditen nu precies inhoudt, hoe het zich verhoudt tot AI en welke voordelen en risico’s aan de toepassing ervan zijn verbonden, zal in dit artikel worden toegelicht.

Ga naar het hele artikel

Reno de Vette en Winfried Nanninga