Uit de opleidingen

Succesvolle start van het academisch jaar bij TIAS MSc IT-Auditing

17 december 2015
In dit artikel:

Op 4 september heeft TIAS het academisch jaar voor IT-Auditing geopend met een event over cybersecurity. Met ruim 100 deelnemers uit de lopende leergangen en alumni werd dit actuele thema belicht en bediscussieerd, op basis van drie presentaties vanuit verschillende invalshoeken.

Maurits Lucas, director bij FOX-IT, gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen in cyberaanvallen en de methodieken die verschillende groeperingen van aanvallers gebruiken. Maurits maakte duidelijk dat technologisch gezien de mogelijkheden en kwetsbaarheden enorm zijn. Technische kennis hebben IT-auditors hard nodig om als gesprekspartner en auditor op dit onderwerp te kunnen acteren. Samenwerking met technische experts lijkt ook gewenst.

Martijn Dekker, CISO bij ABN Amro en hoofddocent bij de TIAS-opleiding, beschreef hoe een kostenbenadering voor cyberbeveiliging kan worden opgezet. Het denken in termen van ‘return on investment’ van de aanvaller was erg verhelderend.

Peter Kornelisse, Chief Risk & Compliance en Corporate Security Officer bij Booking.com en eveneens hoofddocent bij TIAS, sloot af met een inleiding over ‘agile security’. Hoe kunnen we naast preventieve maatregelen treffen, ook optredende incidenten tijdig en snel detecteren. Hij ging in het bijzonder in op agility van oorzaak tot gevolg, op de terreinen cultuur, governance en organisatie, processen en technologie.

Duidelijk is dat de IT-auditor voor uitdagende vragen staat, zoals: Hoe kan hij of zij de kennis vergaren om relevant te zijn en te blijven op het onderwerp cybersecurity? Hoe gaat de samenwerking met andere specialismen eruitzien? Welke rol vervullen de opleidingen op dit gebied? Mooie vraagstukken, waar we bij TIAS graag oplossingen voor bieden.