Wil jij je inzetten voor cybersecurity van digitale dienstverleners in de energiesector?
Vacature

Agentschap Telecom (AT)

31 januari 2019
In dit artikel:

Agentschap Telecom (AT)

Agentschap Telecom is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het werk van Agentschap Telecom is zeer divers. Een volledig overzicht staat op www.agentschaptelecom.nl

Agentschap Telecom heeft vestigingen in Groningen en Amersfoort.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Agentschap Telecom is toezichthouder op de naleving van de Telecommunicatiewet en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen en zodra deze van kracht is, de Wet digitale overheid. Hierbij kijken we naar de continuïteit, betrouwbaarheid, integriteit en veiligheid van de diensten van aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken (Telecom), aanbieders van vertrouwensdiensten (eIDAS), aanbieders van elektronische inlogmiddelen voor bedrijven (Wet digitale overheid) en aanbieders van essentiële diensten in de energiesector en digitale infrastructuur en digitaledienstverleners (Wbni). Onder de Wbni zijn de aanbieders van essentiële diensten en digitale dienstverleners verplicht om weerbaarheid van hun netwerk- en informatiesystemen (cybersecurity) op orde te hebben, zodat ze de continuïteit van hun dienst op passende wijze kunnen waarborgen.

Het toezicht op aanbieders van elektronische identiteiten is belegd in een team dat bestaat uit IT-auditors, IT-security experts, beleidsadviseurs en juristen. Het toezicht staat aan de vooravond van een transitie naar een nieuw wettelijk kader onder de Wet digitale overheid. Samen met je collega’s zorg jij voor deze doorontwikkeling van het toezicht de komende jaren. Je werkt mee aan de inrichting van de toezichtprocessen, voert risicoanalyses en inspecties uit en draagt bij aan discussies over de juiste benadering van bepaalde toezichtvraagstukken, bijvoorbeeld het bepalen van de juiste strategie voor interventies. Dit is niet alleen binnen Agentschap Telecom, maar ook in samenspraak met andere toezichthouders, uitvoeringsorganisaties of het ministerie van BZK.

Samen met het team, dat toezicht houdt onder de Wbni vorm je een afdeling die zich bezig gaat houden met de digitale weerbaarheid en digitaal vertrouwen voor Nederland. Jij bent een welkome aanvulling binnen je team en deze afdeling. De teams binnen de afdeling kennen een prettige en informele sfeer. Binnen de afdeling is verder ruim aandacht voor de ontwikkeling van kennis en netwerk, bijvoorbeeld door middel van cursussen, congressen. Er is ook ruimte om zelf een actieve rol pakken om kennis over te brengen op collega’s binnen de afdeling of andere teams die zich bezig houden met informatieveiligheid en continuïteit.

Mogelijke vragen die op jullie pad komen zijn bijvoorbeeld: Hoe is de informatieveiligheid bij de aanbieders van eID op dit moment geregeld? Zijn de kaders die ze gebruiken helder? Hoe werken nieuwe ontwikkelingen door in de veilige en betrouwbare werking van elektronische identificatie? Voldoen bestaande ISO-, ETSI- of andere standaarden of moeten nieuwe standaarden worden ontwikkeld en door wie?

IT-auditor / Toezichthouder

Wil jij je inzetten voor cybersecurity van digitale dienstverleners of bedrijven in de energiesector? Wil je als IT-auditor iets doen wat maatschappelijk toegevoegde waarde heeft? Dan ben jij de nieuwe RE geregistreerde auditor en toezichthouder bij Agentschap Telecom. 

Benieuwd waar dit over gaat? Lees verder: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/it-auditor-toezichthouder-EZ-2019-0057

Coördinerend Inspecteur

Wil jij je inzetten voor cybersecurity van digitale dienstverleners, internetinfrastructuur of bedrijven in de energiesector? Kun je complexe processen sturen en goed overtuigen en verbinden? Dan ben jij de nieuwe Coördinerend Inspecteur bij Agentschap Telecom. 

Benieuwd waar dit over gaat? Lees verder:https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/coordinerend-inspecteur-EZ-2019-0058

IT Security expert

Wil jij je inzetten voor cybersecurity van digitale dienstverleners of bedrijven in de energiesector? Heb je ervaring, expertise en creativiteit op het gebied van informatiebeveiliging? Dan ben jij de nieuwe IT-security expert bij Agentschap Telecom. 

Benieuwd waar dit over gaat? Lees verder:https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/it-security-expert-EZ-2019-0059

IT Security expert

Wil jij je inzetten voor het maatschappelijk vertrouwen in middelen voor elektronische identificatie en authenticatie? Heb je ervaring, expertise en creativiteit op het gebied van informatiebeveiliging? Dan ben jij de nieuwe IT-security expert bij Agentschap Telecom. 

Benieuwd waar dit over gaat? Lees verder: https://www.werkenvoornederland.nl/vacatures/detail/it-security-expert-EZ-2019-0056

Niet gecategoriseerd