Van de redactie

Algorithm Assurance – Nieuwe werkgroep ingesteld

14 december 2018
PDF
In dit artikel:

Het bestuur van NOREA heeft een nieuwe werkgroep ingesteld: Algorithm Assurance. De werkgroep gaat beoordelingskaders, toetsingsnormen en onderzoeksmethoden ontwikkelen voor het controleren van complexe software-algoritmes. Daarmee krijgen IT-auditors instrumenten in handen waarmee ze vertrouwensvraagstukken rond deze algoritmes kunnen adresseren. Aanleiding vormt de snelle opmars van complexe software-algoritmes. De fase van niche-toepassingen is voorbij en voor steeds meer organisaties vormen complexe algoritmes een cruciaal onderdeel van hun businessmodel. Hoe die algoritmes in elkaar zitten is vaak weinig transparant en daardoor lastig uitlegbaar en toetsbaar. Hierdoor is het vertrouwen van klanten, burgers en het algemene publiek in het geding. Goed toegeruste IT-auditors kunnen organisaties helpen vertrouwen te creëren in beslissingen, gebaseerd op deze algoritmes.

Voor meer informatie en suggesties: neem contact op met Mona de Boer. Mona gaat de werkgroep leiden en is bezig met de opstart ervan.

Niet gecategoriseerd