Van de redactie

Artificial intelligence is in the air

16 april 2019 Thomas Wijsman
PDF
In dit artikel:

Artificial intelligence (AI) heeft het buzzword big data verdrongen. Regelmatig zien we in berichten spectaculaire ontwikkelingen langskomen. Robots die bepaalde taken efficiënter en met minder fouten uitvoeren dan mensen. Algoritmes die accurater presteren dan experts. Aansprekende voorbeelden in de medische sector zijn claims van een superieure voorspelling van ziekteverloop en trefzekere beoordeling van de kwaliteit van embryo’s. In de zorgsector begint men de robot te ontdekken. En in de automotive sector zien we de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Ook marketeers hebben AI omarmd. Zij voorzien producten en diensten van gouden randjes als AI of ‘slimme technologie’. Decepties ontbreken evenmin, zoals dodelijke ongelukken met experimentele zelfrijdende auto’s en onbedoeld discriminerende algoritmes. Niet verwonderlijk. Want hoe verbluffend sommige resultaten op gespecialiseerde terreinen nu al zijn, wat gezond verstand betreft legt AI het op dit moment nog af tegen de gemiddelde peuter. Tijd voor ons, IT-auditors, om het terrein te verkennen en ons te bezinnen op de vraag wat wij kunnen bijdragen. Norea maakt hier een goede start mee met de vorig jaar opgerichte kennisgroep ‘Algorithm assurance’. AI is ook ‘in the air’ in dit nummer van de IT-Auditor.

Dan nu de inhoud van dit nummer. Na de column van mijn hand met de titel ‘Kan een duikboot zwemmen?’ volgt een bijdrage van Mona de Boer, getiteld ‘Vertrouwen in een algoritmiserende samenleving: hoog tijd om algorithm assurance op te pakken’. Zij betoogt dat algoritmes nu al bezig zijn de samenleving wezenlijk te veranderen en dat deze ontwikkeling de noodzaak van assurance op dit gebied urgent maakt.

Als de trend zich doorzet zullen we in de nabije toekomst (steeds vaker) het verschijnsel internet of things tegenkomen. Jouke Albeda signaleert op dit terrein het rapport ‘Good practices for Security of Internet of Things in the context of Smart Manufacturing’. Hij beveelt dit rapport van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) aan als nuttig en praktisch bruikbaar voor IT-Auditors.

Met zijn artikel ‘Handvatten voor het onderzoeken van agile-softwareontwikkelingsprocessen’ helpt José Luis Sanchez Mejia ons een eind op weg met het auditen van agile-projecten’. Wilfried Olthof schoof aan bij het Norea-Youngprofs-symposium ‘Artificial Intelligence’ en doet daarvan verslag.
In de ‘Dag uit het leven van…’ geeft Lars Hoogendijk ons een doorkijkje naar zijn dagelijks leven als IT-auditor bij de provincie Zuid-Holland.

De boekbespreking gaat over twee boeken op het terrein van AI. De boeken zijn geschreven vanuit twee verschillende invalshoeken en vullen elkaar prima aan.
In het interview ‘Zichtbaarheid effecten informatiebeveiliging en heldere communicatie naar topmanagement essentieel’ licht Anne Hännikäinen een tipje van de sluier op van wat haar zoal bezighoudt als CISO bij Sanoma, internationaal mediabedrijf en aanbieder van educatieve oplossingen.
Sandeep Gangaram Panday, voorzitter van de Kennisgroep Software Development, beantwoordt deze keer de ‘Vijf vragen aan…’.

Niet gecategoriseerd
Thomas Wijsman

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE | coach en strategisch adviseur

Gepokt en gemazeld bij de Algemene Rekenkamer is Thomas Wijsman nu actief als coach en strategisch adviseur. Hij is opgeleid in IT, IT-audit, pyschologie en coaching, en combineert zo hard en soft skills. Onlangs adviseerde hij de Georgische Rekenkamer over IT-auditaanpak en inrichting van de IT-auditfunctie. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies van Norea.