Oproep

Audit afgerond … en hoe nu verder?

30 maart 2015
In dit artikel:

Zodra we ons werk hebben afgerond, gaat de auditee aan het werk om de bevindingen uit de rapportage op te pakken en de noodzakelijke verbeteringen door te voeren… of toch niet? Wat maakt nu eigenlijk dat auditbevindingen worden opgepakt of juist niet?

Die vraag stel ik mezelf al een hele tijd. Als auditor zie ik een heel wisselend beeld als het om opvolging van auditrapporten gaat. Soms pakt de auditee, vooruitlopend op de rapportage, bevindingen al tijdens de audit op en kan dat ook in de rapportage worden meegenomen. Soms zie ik echter dat het in gang zetten van de noodzakelijke acties veel pijn en moeite kost.

Concreet vraag ik me af of een auditor daar invloed op heeft en zo ja, welke invloed dan?1 Is een auditor klaar als het auditrapport is opgeleverd, of heeft hij of zij daarna ook een rol, bijvoorbeeld bij het opstellen van een verbeterplan?

Worstelt u ook met deze vragen? Ik hoor graag uw ervaringen, zowel positieve als negatieve! Reacties zullen worden gebundeld in een artikel ‘Auditopvolging in de praktijk: best en worst practices’ in een van de volgende nummers van de –
IT-Auditor.

Reacties kunt u sturen naar Henri Raaphorst henri.raaphorst@-redmailbox.nl

Niet gecategoriseerd

Henri Raaphorst