Vijf vragen aan

Bart de Jongh

9 september 2019
PDF
In dit artikel:

1. Wie is Bart de Jongh en welke expertise heb je?

Ik ben een in het centrum van Den Haag woonachtige Brabander die onlangs getrouwd is, veel plezier haalt uit het auditvak en erg kan genieten van goed eten en sporten. Met een ICT-achtergrond ben ik in contact gekomen met ons vak dankzij een stage bij EY. Na een fijne carrière daar heb ik de overstap gemaakt naar de rol van security officer bij de Rijksoverheid. Een bijzonder leerzame ervaring om als auditor een niet-auditrol op te pakken en zelf geaudit te worden. Een ervaring die ik iedere IT-auditor gun om beter onze opdrachtgevers van dienst te kunnen zijn. Ons vak is echter te leuk om niet naar terug te keren, en zo ben ik na mijn uitstapje begonnen bij de Auditdienst Rijk. Sinds twee jaar ben ik als Sectormanager IT verantwoordelijk voor de centrale IT-auditcapaciteit. Een mooie functie waar ik bijzonder veel energie uit haal. Dit laatste komt voor een groot deel door de innovatieve kracht binnen ons team en het enthousiasme van ongeveer negentig collega’s die waardevol werk verrichten op de domeinen analytics, cyber en onze wettelijke taak: de jaarrekeningcontrole. Ons werkterrein is veelomvattend. Van sluizen en weerstations tot datacenters. Onze audits hebben zowel politiek als maatschappelijk een grote impact en zorgen voor leuke uitdagingen. Mijn expertise is IT-audit in de jaarrekeningcontrole, het verder innoveren hiervan en de (vak)technische kwaliteit. Verder begeef ik mij graag op het terrein van security.

2. Waarom ben je actief binnen NOREA?

In eerste instantie ben ik actief geworden om te leren van anderen. We hebben als beroepsorganisatie echt veel kennis en ervaring in huis. In 2016 ben ik lid geworden van het college kwaliteitsonderzoeken en vervolgens was ik betrokken bij een aantal kwaliteitsonderzoeken. Het was in een periode dat ik vanuit mijn functie druk bezig was met het kwaliteitsstelsel van onze dienst. Bijzonder leerzaam. Het geeft je de kans om bij collega’s van andere organisaties te bekijken op welke wijze zij invulling geven aan een kwaliteitsstelsel. Daarbij ook zeer dankbaar en belangrijk werk. Wij zijn als beroepsorganisatie zo goed als de kwaliteit van ons opgeleverde werk. De reden van mijn actieve betrokkenheid beperkt zich niet meer tot het leren van anderen. Betrokkenheid geeft je immers de mogelijkheid om samen te bouwen aan onderwerpen waar je een mening of visie op hebt. Dat is ook exact wat ik wil doen, samen met de collega’s in het bestuur.

3. Wat ga je bereiken in NOREA?

Wij hebben een belangrijk beroep in een maatschappij die meer en meer vertrouwt op de werking van nieuwe technologieën. Veel partijen zijn in mijn ogen echter nog onvoldoende bekend met ons vak. Ik merk bijvoorbeeld dat tegenwoordig veel studenten van informatica-opleidingen ons beroep nog niet kennen. Iedere student kent beroepen als security officer, data-analist en zelfs accountant, maar IT-audit is vaak onbekend terrein. Dat vormt niet alleen een risico voor de instroom van nieuw talent, maar ook voor de aanwas van potentiële opdrachtgevers. Ik wil de zichtbaarheid van onze beroepsorganisatie vergroten en stimuleren dat meer leden hier een actieve bijdrage aan willen leveren. Wees niet alleen trots op wat wij kunnen en op de resultaten die we als beroepsgroep bereiken, maar draag het ook breed uit!

4. Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

Ik maak me weleens zorgen over de (technische) kennis van collega’s binnen een continu veranderend vakgebied. De snelheid waarmee ontwikkelingen worden geïntroduceerd neemt alleen maar toe. IT-auditors moeten, ongeacht of ze generalist of specialist zijn, inhoudelijk meer kennisnemen van deze ontwikkelingen om het effect op hun werk te bepalen. Dit vereist dat je als IT-auditor zelfkritisch bent en regelmatig beoordeelt of je kennisniveau nog wel aansluit bij de werkzaamheden die je uitvoert. Het vermogen waarmee wij kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen, is bepalend voor de toekomst van ons beroep.

5. Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

Mijn ervaring is dat we beide hard nodig hebben om succesvol te zijn in de onderzoeken die we uitvoeren. De samenstelling van een onderzoeksteam moet in balans zijn om de juiste impact te hebben. De diversiteit in specialisaties zal in de toekomst verder toenemen met het complexer wordende IT-landschap en de groeiende technologische mogelijkheden. Daar zouden we ook in de werving van nieuwe leden meer naar kunnen kijken.

Niet gecategoriseerd

Bart de Jongh | Sectormanager IT bij Auditdienst Rijk

Privé: recent getrouwd en woonachtig in Den Haag