Business-IT alignment, rol voor de IT-auditor?

29 november 2013
In dit artikel:

De mate waarin de inzet van IT de bedrijfsstrategie en onderliggende bedrijfsprocessen ondersteunt en toegevoegde waarde biedt, is voor veel managers een belangrijk punt van zorg [LUFT03]. Het op elkaar afstemmen van bedrijfsbehoeften en IT, aangeduid als ‘Business-IT alignment’, is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor veel organisaties. Business-IT alignment is een auditobject dat zich lastig laat onderzoeken. Het dynamische en enigszins ongrijpbare karakter van dit onderwerp, alsmede een beperkte beschikbaarheid van normenkaders en best practices op dit vlak, dragen hieraan bij. Betekent dat echter dat de IT-auditor het onderwerp maar moet vermijden?

Ga naar het hele artikel

Geert-Jan Krol