Concurrentie en vertrouwen in de telecommunicatiesector

13 november 2013
In dit artikel:

‘Concurrentie en vertrouwen, daar gaat het om.’ Aan het woord is Chris Fonteijn, voorzitter van OPTA, de toezichthouder op de post en elektronische communicatiediensten. Na twintig jaar te hebben gewerkt als advocaat in de energiesector zet hij zich in zijn huidige functie in voor marktregulering en marktwerking in de telecomsector. Een sector die overigens flink in beweging is, benadrukt Fonteijn. Een tweede speerpunt voor hem is de veiligheid op Internet voor burgers en het bedrijfsleven. In dit interview geeft Fonteijn zijn visie op de telecomsector in de nabije toekomst en vertelt hij over Internetveiligheid en de rol die ICT speelt in het toezicht door de OPTA.

Ga naar het hele artikel

Chris Wauters en Thomas Wijsman