Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn
Vacature

Coördinerend specialistisch inspecteur / electronic data-processingauditor

31 januari 2019
In dit artikel:

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat voedsel en andere producten veilig zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet daarop toe. Jij bent een professional in administratieve processen en auditing. Met jouw betrokkenheid en deskundigheid draag je bij aan het realiseren van onze concrete groeiambitie.

Als coördinerend specialistisch inspecteur en electronic data-processingauditor (EDP-auditor) ben je inhoudelijk actief in complexe audits. Je gaat in deze afwisselende functie aan de slag voor het team Administratieve Controle van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar ben je de steun en toeverlaat voor je teamleider en tegelijkertijd kwaliteitsbewaker, klankbord en inhoudelijk coach van je collega’s. Je werkt landelijk en over alle 23 domeinen van de NVWA.

Jouw taken:

 • Je voert zelfstandig complexe en specialistische EDP-audits uit bij nationale en internationale bedrijven in verschillende sectoren.
 • Je voert verschillende onderzoeken uit, waaronder automatiseringsonderzoeken en bestandsonderzoeken.
 • Je bent breed en landelijk inzetbaar in meerdere toezichtgebieden.
 • Je adviseert bij de inrichting en ontwikkeling van administratieve controle en het reguliere toezicht in een complex en multidisciplinair verband (integrated audit).
 • Je treedt NVWA-breed op als docent in vaktechnische opleidingen en verzorgt presentaties buiten de NVWA op vaktechnische dagen, congressen en seminars.
 • Je beoordeelt samen met de teamleider welke aanvragen voor audits, ac-controles en/of ondersteuning opgepakt en ingepland gaan worden.
 • Je hebt een belangrijke rol in de beleidsvorming en bij de strategische doorontwikkeling daarvan.
 • Je beoordeelt en accordeert plannen van aanpak van je collega’s.
 • Je begeleidt bij de uitvoering en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de eindrapportages.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke coaching en doorontwikkeling van de teamleden.
 • Je borgt kennis en maakt die toegankelijk en beschikbaar.
 • Je draagt zorg voor kwetsbare kennis, stimuleert kennisdeling en realiseert een handboek.

Functie-eisen:*

 • Je hebt een postdoctorale opleiding electronic data-processingauditing (EDP-auditing) op wo-niveau afgerond.
 • Je hebt een brede en gespecialiseerde theoretische en praktische kennis en ervaring in het toezicht en op het gebied van EDP-auditing.
 • Je ziet de samenhang met vakgebieden als accountancy, administratieve organisatie, controleleer en -techniek en bestuurlijke informatieverzorging.
 • Je hebt brede kennis van en ervaring met het uitvoeren van complexe administratieve controles, zowel op financieel vlak als op productie en logistiek.
 • Je hebt kennis van en ervaring met wet- en regelgeving vanuit handhavingsperspectief.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de ontwikkeling van (toezicht)beleid in relatie tot het toezichtgebied.
 • Je weet als volwaardig gesprekspartner te fungeren voor zowel toezichthouders als management en de IT-functionarissen van een geauditeerde.
 • Je bent vaardig in het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuw toezichtbeleid.
 • Je bent vaardig in het vakinhoudelijk aansturen, begeleiden en coachen van senior inspecteurs / EDP-auditors.
 • Je hebt inzicht in het brede werkveld van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en bent omgevingsbewust.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je kunt goed analyseren en oordelen vormen, en weet te overtuigen.
 • Je handelt innovatief en kunt goed plannen en organiseren.

Overige arbeidsvoorwaarden:

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

De NVWA

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit(NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Wij streven een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk  leuker.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt vanzelfsprekend, dat we in Nederland eten en  producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen, omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers, die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten, die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel om mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En zodat we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met onze inspecties en opsporingsonderzoeken en met goede dienstverlening en communicatie, stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies, Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën..

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zet stevig in op vernieuwing van haar toezicht en handhaving door te investeren in de handhavingsinstrumenten administratieve controle en electronic data-processingauditing (EDP-auditing). Dit proces wordt mede geredigeerd vanuit het team Administratieve Controle (AC). Wij staan echter nog aan het begin. Dat betekent dat we ons plekje nog moeten ‘veroveren’. Komende jaren moeten we onszelf zien te bewijzen op basis van professionaliteit, inhoudelijke vakkennis en kwaliteit, pro activiteit, toegevoegde waarde en keiharde resultaten; een en ander in lijn met het doel van de NVWA om kennisgedreven en risicogericht te werken.

Het team Administratieve Controle onderscheidt twee disciplines. We hebben medewerkers met een boekhoudkundige achtergrond (inspecteurs AC) en medewerkers die gespecialiseerd zijn in geautomatiseerde omgevingen in combinatie met een boekhoudkundige achtergrond (EDP-auditors). Wij worden aangestuurd door de teamleider.

De CSI EDP-auditor valt onder de teamleider Administratieve Controle binnen de afdeling Audit- en Bedrijvenbeheer. Ons team bestaat momenteel uit acht formatieplaatsen, maar heeft een concrete groeiambitie. Onze doelstelling is om komend jaar uit te breiden naar 23,5 fte (inclusief de teamleider). Deze formatie wordt dan verdeeld over de functies van CSI EDP-auditor, senior inspecteur EDP-auditor, senior inspecteur AC, inspecteur AC en de teamleider.

Salarisniveau: schaal 13 (€ 4086 – € 6097)

 

Bijzonderheden:

 • Dit betreft een ambulante functie, dat betekent dat je de beschikking krijgt over een lease-auto, een laptop en een smartphone. De NVWA kent het tijd en plaats en apparaat-onafhankelijk werken.
 • De NVWA herziet haar standplaatsenbeleid en dit leidt mogelijk tot wijziging van de standplaats.
 • Wanneer je solliciteert bij de NVWA is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals deze in de functie-eisen staan omschreven. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden conform geldende afspraken in beschouwing genomen (waaronder PUB, ARAR en de NVP-sollicitatiecode).
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Jouw kandidatuur wordt alleen in behandeling genomen wanneer je op de juiste manier, via de daarvoor bestemde sollicitatiebutton, reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie checkt mogelijk ook referenties. Als dat zo is, word je daarover geïnformeerd.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

 

Informatie over de vacature is te verkrijgen bij:

Naam: mevrouw C. Aponno

Telefoonnummer: 06-29541989

Informatie over de sollicitatieprocedure bij Transforce.

Telefoon: 070-379 7242

E-mail: solliciteren@minez.nl

Geen categorie