Daedalus en Icarus

2 oktober 2015
In dit artikel:

Icarus, de hoogvlieger uit de Griekse mythologie. Uitgerust met vleugels, aan zijn lijf vastgemaakt met was. Hoog vliegen wilde hij, dicht bij de zon. Té hoog. De was smolt door de hitte en Icarus stortte jammerlijk neer. En zijn vader Daedalus had hem nog wel zo gewaarschuwd: ‘Niet te hoog’. Ondergang door hoogmoed, overmoed, onbezonnenheid. Zijn dat niet precies de woorden waar je aan denkt bij het zoveelste ‘ICT’-fiasco van de overheid?

Bij de aanbesteding van de ICT-component van P-Direkt1  schreef slechts één partij in. Alle andere potentiële bouwers vonden het project te ingewikkeld en te riskant. Een jaar na het sluiten van het contract stapte de bouwer eruit en lag het project stil. UWV bouwde tweeëneenhalf jaar vruchteloos aan haar WIA-project2. Te hoge ambities. Defensie sukkelt al jaren met het alleen al door de naam hoge verwachtingen wekkende programma ‘SPEER’ (Strategic Process and ERP Enabled Reengineering), inmiddels maar omgedoopt tot ‘ERP’. Het allesomvattende systeem bleek een maatje te groot. Najaar 2014 zette de Sociale Verzekeringsbank de ontwikkeling van een nieuw Multiregelingensysteem stop, na een aantal koers­wijzingen en wisselingen van programma­manager. Alweer een mooie droom met prachtige vergezichten vervlogen.

Hoogmoed, overmoed en onbezonnenheid – wat zij delen is dat ze gepaard gaan met hardnekkige doofheid voor tegengeluid. Dus, collega-auditors, moeten we dat wel blijven doen, volstaan met waarschuwen voor risico’s? Erop wijzen dat een project niet verloopt volgens de principes van PRINCE2, van RUP, van SCRUM, van DevOps, et cetera? Laten zien dat een project niet in control is? Hoe terecht dit alles ook is, het zal vaak aan dovemans oren gezegd zijn.

Zouden we niet ook veel meer aandacht moeten hebben voor de menselijke kant en niet alleen voor de technische en organisatorische aspecten? Wat beweegt de projectmanager of de projectdirecteur? Waar komt het door dat deze persoon voortgaat op een volgens ons heilloos pad? Voor welke uitdagingen staat hij (of zij, natuurlijk)? Vanuit welke aannames werkt hij? Wat heeft hij nodig om resultaat te kunnen boeken?

Is dit niet soft? Zeker, maar soft skills zijn niet voor niets ‘in’. Lastig? Beslist. Maar van het nut ben ik overtuigd. Je kruipt als het ware in de huid van de ander. En daardoor ben je beter in staat aanbevelingen te doen die hij als zinnig ervaart. Met dus meer kans op een gewillig oor.

Had ook Daedalus maar meer oog gehad voor wat zijn zoon Icarus bewoog …

Noten

1 P-Direkt is het rijksbrede shared service center voor personeelszaken en salarisadministratie.

2 WIA: Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de opvolger van de WAO.

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE

Thomas Wijsman werkt zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.