Data-analyse: praktijkervaringen met SAP

18 december 2013
In dit artikel:

De invoering van het ERP-systeem SAP binnen het ministerie van Defensie, in juni 2008, veranderde de controleomgeving van de Auditdienst van Defensie (ADD) ingrijpend. Niet alleen door de verandering in beheersmaatregelen, maar ook als gevolg van het feit dat in de beginfase de application controls en de autorisaties niet optimaal ingevuld waren. De ADD werd geconfronteerd met risico’s en de hiermee gepaard gaande onzekerheden. Door middel van data-analyse is het mogelijk gebleken om die niet te kwantificeren onzekerheden om te buigen in concrete posten, die nadere aandacht behoefden. Momenteel wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de vele mogelijkheden die SAP biedt om met behulp van data-analyse de financial audit effectiever en effici.nter in te richten c.q. te ondersteunen. Wij willen via dit artikel inzicht geven hoe een en ander is verlopen. Ook willen we aangeven hoe er met behulp van data-analyse de moeilijk te overbruggen kloof tussen IT-audit en financial audit kan worden overbrugd.

Ga naar het hele artikel

Johan Schoonen en Vincent Toms