NOREA-commissies stellen zich voor

De commissie Beroepsreglementering

17 december 2019 René Ewals
PDF
In dit artikel:

Binnen NOREA is de Commissie Beroepsreglementering actief om het raamwerk van regelgeving voor IT-auditors actueel te houden op de eisen die aan het beroep worden gesteld. De commissie heeft daarbij oog voor de internationale ontwikkelingen, waarbij met name IFAC (International Federation of Accountants) wordt gevolgd en heeft ook regelmatig contact met de NBA en werkt daarmee samen.

De commissie bestaat momenteel uit zes leden, die allen werkzaam zijn in het externe beroep. Daarbij hebben we een vertegenwoordiging van zowel kleine als grote kantoren. Wel zijn we nog op zoek naar een IT-auditor die werkt bij een Internal Audit Functie (IAF). De huidige leden zijn: René Ewals (voorzitter, ACS), Robert Boon (Deloitte), Jeroen Francot (BDO), Dennis Houtekamer (EY), Jan Matto (Mazars) en Jeroen Meulendijks (VanderBeecken).

De commissie heeft zich de afgelopen tijd beziggehouden met onder meer het in samenwerking met NBA ontwikkelen van een nieuwe template voor de Richtlijn 3000A en 3000D en een nieuwe template voor de Richtlijn 3402. Deze templates zorgen ervoor dat de mededelingen qua structuur meer lijken op de gangbare verklaring bij de jaarrekeningcontrole.

Daarnaast heeft de commissie gezien, dat het beroep van IT-Auditor steeds meer aanschurkt tegen een beroep met maatschappelijke impact en dat, in dat kader, steeds meer assurance-onderzoeken worden uitgevoerd door IT-auditors. Om die reden is de huidige Code of Ethics tegen het licht gehouden en zijn wij tot de conclusie gekomen dat onze huidige Code of Ethics een update verdient.

Andere onderwerpen die onderhouden zijn (geweest), is de actualisering van de handreiking voor SOC2 en SOC3, het opstellen van een handreiking voor het gebruikmaken van de IAF bij (assurance-)onderzoeken en een doorkijk naar de toekomst als het gaat om het toepassen van data-analyse en/of artificiële intelligentie in onderzoeken. Zeker dat laatste gaat veel aandacht krijgen in de toekomst evenals de vraag welke impact dat heeft voor bijvoorbeeld de auditaanpak.

Niet gecategoriseerd

René Ewals