Dag uit het leven van

Michelle Kroon-Bakker

17 december 2019 Michelle Kroon-Bakker
PDF
In dit artikel:

De diversiteit van werken als IT-auditor bij de Rijksoverheid

05.30 uur | De wekker gaat vroeg vandaag

Vandaag gaat om half zes mijn wekker. Ik sta vandaag alleen op, want zelfs dit tijdstip is te vroeg voor mijn dochter Elin (2). Richard is vandaag thuis, dus ik hoef verder niets te regelen voor mijn dochter. Na een douche en snel ontbijt, vertrek ik om kwart over zes vanuit mijn woonplaats Grootegast naar het treinstation in Heerenveen. Ik werk vandaag in Den Haag. Dat betekent dat ik een treinreis van ruim tweeënhalf uur voor de boeg heb.

Sinds vier jaar werk ik als IT-auditor voor de Auditdienst Rijk (ADR), onderdeel van het ministerie van Financiën. Ik opereer vanuit de sector IT. In deze sector kan ik rijksbreed op IT gerelateerde onderzoeken worden ingezet, net als ruim negentig van mijn collega IT-auditors. De meeste van mijn collega’s werken in Den Haag, maar samen met 35 collega’s werk ik in Groningen. Er zijn ook ADR-collega’s werkzaam in Utrecht, Zwolle en Apeldoorn. In Noord-Nederland is een aantal grote uitvoeringsorganisaties gehuisvest, zoals Dienst Uitvoering Onderwijs en het Centraal Justitieel Incassobureau. Om optimale dienstverlening te kunnen bieden, vindt de ADR het belangrijk om in nabijheid van de opdrachtgever werkzaam te zijn. Een deel van mijn onderzoeken vindt plaats in Den Haag en daarom reis ik wekelijks op-en-neer. Juist de diversiteit aan locaties en opdrachten maakt mijn werk ontzettend interessant en uitdagend. 

09.30 uur | Periodiek overleg met Dienst Uitvoering Onderwijs

Om 09.26 uur rijdt de trein Den Haag binnen. Vandaag start ik in de ‘Hoftoren’. Binnen drie minuten ben ik vanaf het station op mijn werkplek en ben ik precies op tijd voor mijn eerste afspraak van de dag.

In 2017 is de ADR gestart met het programma ‘Vernieuwing Controleaanpak’. Een van de speerpunten in het programma is het multidisciplinair samenwerken in de jaarrekeningcontrole. Sinds dit controlejaar ben ik, samen met mijn collega Jannie de Haan-Groen (RA), projectleider voor de stroom Onderwijsbekostiging van ruim 30 miljard euro. Samen hebben wij de aanpak voor de controle van de gehele onderwijsbekostiging bepaald, met uitgebreide aandacht voor IT. Periodiek voeren wij overleg met de beleidsdirecties van de verschillende sectoren, de Inspectie van het Onderwijs en de uitvoeringsorganisatie DUO. Voor vandaag staat dat laatste op de planning.

DUO voert de diverse regelingen van Onderwijsbekostiging uit en is voor ons een belangrijke speler in de gehele controle. Tijdens het periodiek overleg bespreken we de uitkomsten van de planningsfase en de detailplanning van de verschillende onderwijssectoren. De organisatie vindt het fijn om vooraf te horen wanneer wij starten met het onderzoek. Ook bespreken we de actuele ontwikkelingen die wij signaleren. Dat kunnen bijvoorbeeld ook grote wijzigingen in het IT-landschap zijn. Door vroegtijdig op de hoogte te zijn, kunnen wij op een eerder moment meekijken en erop inspelen. Voor dit jaar staan twee migraties van applicaties gepland. Dit betekent aanvullende werkzaamheden voor ons team. Beide migraties zullen wij op verschillende manieren onderzoeken. De ene migratie wordt gefaseerd uitgevoerd in een tijdsbestek van vijf jaar. Bij deze migratie auditen wij meer vanuit het proces en in mindere mate vanuit de gegevens. De andere migratie wordt op één moment uitgevoerd. Hierbij doet een van onze data-analisten onderzoek naar diverse proefconversies en beoordelen wij de uitkomsten van de daadwerkelijke migraties. Het ministerie van OCW, en dan met name DUO, is voor een groot deel afhankelijk van IT. Voor IT-auditors voldoende mogelijkheden voor interessante onderzoeken.

Na afloop van de bespreking praat ik nog even na met Jannie om te bepalen of wij direct acties in gang moeten zetten.

11.00 uur | Projectleidersoverleg jaarrekeningcontrole OCW

Om de twee weken zitten wij met alle projectleiders, de tekenend accountant en lead IT-auditor bij elkaar. Tijdens dit projectleidersoverleg bespreken we de voortgang van de controle. De tekenend accountant geeft ons een terugkoppeling van de ‘Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling’ (OKB). Hij was erg tevreden over de verbeteringen die wij als team dit jaar in het dossier hebben aangebracht en gaf hiervoor zijn complimenten.

Sinds het controlejaar 2018 hebben wij een lead IT-auditor in ons team. Deze rol is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat IT voldoende is verweven in de controle. De Lead IT-auditor van ons controleteam fungeert voor ons als sparringpartner. Hij spreekt met Jannie en mij regelmatig over IT binnen Onderwijsbekostiging.

Aan het einde van het overleg wordt het idee geopperd om bij het eerstvolgende projectleidersoverleg na de zomer met alle projectleiders naar een escaperoom te gaan en daarna samen te gaan eten. Iedereen is enthousiast over het idee. Jannie en ik hebben ons opgeworpen om dit te regelen.

13.30 uur | Pre-audit meeting Rijksbreed AVG-onderzoek

Na een broodje gehaald te hebben op Den Haag CS, ga ik door naar het volgende ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle kantoorgebouwen van de ministeries liggen heel centraal in Den Haag. Je hoeft (bijna) nooit langer dan tien minuten te lopen. Zeker met lekker weer vind ik het heerlijk om tussen de afspraken door van ministerie te wisselen. Kom je toch nog even buiten.

Het overleg is op de 36ste verdieping en alleen dat al is een feestje, met het prachtige uitzicht over Den Haag. Tijdens het overleg zitten we voor het eerst met het gehele team die het Rijksbrede onderzoek naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat uitvoeren. Dit jaar ben ik coördinator voor drie departementen en stuur ik het auditteam aan dat het onderzoek gaat uitvoeren. Het onderzoek is onderdeel van de (wettelijke) jaarrekeningcontrole en start deze zomer. Vorig jaar was het onderzoek vooral gericht op de implementatie van de AVG. Dit jaar richten wij ons meer op de beheersing van privacyrisico’s en zullen onderwerpen als het register van verwerkingsactiviteiten en de meldplicht datalekken aan bod komen. Het voordeel van een rijksbreed onderzoek is dat alle ministeries tegen hetzelfde normenkader worden beoordeeld. Hierdoor is aan het einde van het onderzoek een rijksbreed beeld mogelijk. Dit dient dan weer als input voor de Hoofdlijnennotitie die aan het Secretarissen-Generaal Overleg wordt aangeboden. De Secretaris-Generaal heeft de leiding over het ambtelijk apparaat van een departement.

Na het overleg praat ik nog even na met de projectleider van het onderzoek. Ze gaat op vakantie en ik neem haar taken waar. 

15.00 uur | Overleg met controleleiders Onderwijsbekostiging

Ik moet opschieten voor het overleg met de controleleiders Onderwijsbekostiging. Snel terug naar het ministerie van OCW dus. Gelukkig ben ik op tijd. Aangezien ons team op twee vestigingen aan het werk is, zowel Den Haag als Groningen, doen wij geregeld overleggen met videobellen. Ook vandaag is dat het geval.

Eens per twee weken spreken Jannie en ik met de controleleiders over de lopende zaken bij de diverse onderzoeken die aan de gang zijn. Zo blijven wij op de hoogte of de onderzoeken conform planning verlopen en bespreken wij eventuele ontwikkelingen en bevindingen. Vandaag staat in het teken van het opgestelde controleplan voor de sub-stroom Primair Onderwijs.

Een grote wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de financial auditors en IT-auditors op stroomniveau – general IT-controls uitgezonderd – niet meer naast elkaar werken, maar samenwerken. Was het vroeger zo dat de IT-audits input voor de financial audit vormden, nu doen we samen onderzoek en leveren we gezamenlijke producten. Ook werken we vanuit één controleplan. De impact van bevindingen op IT worden hierdoor direct vertaald naar de overige werkzaamheden binnen de controle.

Jannie en ik hebben nog een aantal opmerkingen bij het opgestelde controleplan. De controleleiders gaan hier verder mee aan de slag. We hopen op korte termijn tot een definitieve versie te komen en deze te bespreken met DUO, zodat ze op de hoogte zijn welke onderzoeken wij gaan uitvoeren.

17.00 uur | Periodiek overleg ADR Kennisdag 2019

De ADR organiseert, naast een summercourse, ieder jaar voor medewerkers in de winter een kennisdag over verschillende vakinhoudelijke onderwerpen. Ik heb het voorrecht om dit jaar de projectleider te mogen zijn van de organisatie van deze mooie dag. Waar voorheen iedere discipline zijn eigen dag organiseerde, is er sinds vorig jaar voor gekozen om één multidisciplinaire dag te organiseren. Naast de vakinhoudelijk heeft deze dag een tweede dimensie gekregen, namelijk het verbinden van verschillende disciplines.

Om de week heb ik een overleg met de sectormanager Operationeel Audit, opdat de opdrachtgevers van deze dag, de sectormanagers en directeur Kennis & Ontwikkeling, voldoende aangehaakt blijven. Tijdens dit periodieke overleg bespreek ik de voortgang met haar en sparren we over de invulling van de dag. De lijnen zijn kort. Dat maakt het afstemmen prettig en efficiënt.

18.00 uur | Naar mijn hotel, wel nog effe videobellen met mijn dochter

Na mijn laatste afspraak van de dag ga ik vanavond niet terug naar het hoge noorden. Morgen heb ik ook nog een aantal afspraken en daarom slaap ik vanavond in Den Haag. Ik overnacht in een hotel op het Buitenhof. Om 19.00 uur ga ik gezellig eten met een collega, maar eerst even inchecken. Aangezien ik mijn dochter Elin vandaag nog niet gezien heb, kan ik niet wachten om met haar te videobellen. Hierdoor heb ik vandaag toch nog een momentje om haar te spreken! Een mooi einde van de dag. Gelukkig kan ik mijn werk op diverse locaties goed combineren met mijn gezinsleven.

Niet gecategoriseerd

M. (Michelle) Kroon-Bakker MSc RE | senior auditor bij Auditdienst Rijk

Michelle Kroon-Bakker (1988) werkt sinds 2015 bij de Auditdienst Rijk, ministerie van Financiën. Ze is daar begonnen in de operational audits, en sinds 2018 als IT-auditor betrokken bij de jaarrekeningcontrole van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Sinds 2019 is ze samen met een accountant projectleider voor de Onderwijsbekostiging. In 2016 rondde Michelle de opleiding tot IT-auditor af aan de Vrije Universiteit. Ook is zij vicevoorzitter van de commissie Young Professionals van NOREA/ISACA.