Een ondergeschoven kindje bij compliance onderzoeken

De Wbp en personeelsverwerkingen

28 oktober 2013
In dit artikel:

In Nederland is de bescherming van persoonsgegevens sinds 1 september 2001 geregeld in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp)1. Deze wet, die strekt tot uitvoering van Richtlijn 95/46/EG2, stelt eisen aan de wijze waarop organisaties mogen omgaan met persoonsgegevens. Vrijwel alle private en publieke organisaties verwerken persoonsgegevens en hebben dus te maken met de Wbp. De Wbp is een kaderwet waarin de algemene privacybescherming3 is geregeld. Daarnaast is er de nodige specifieke wet- en regelgeving, die eveneens van invloed is op de wijze waarop persoonsgegevens mogen worden verwerkt.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Jeroen van Puijenbroek