December

23 december 2014
In dit artikel:

December – er is geen maand in het jaar waarin het mkb vaker het nieuws haalt. Meestal betreft het omzetcijfers van de
detailhandel naar aanleiding van koopwoede in de aanloop naar feestdagen als Sinterklaas en Kerstmis. Wij doen er dit jaar aan mee met een artikel over IT-audit in de mkb-jaarrekeningcontrole. Voor het overige treft u in dit nummer, om in winkeltermen te blijven, een mooi assortiment van verschillende bijdragen aan.

Om te beginnen is er de column van Achmed Bouazza ‘Privacy en beveiliging: een goed huwelijk?’ waarin hij enkele dilemma’s van het samengaan van deze twee onderwerpen benoemt. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar …

Anco Bruins schetst in zijn artikel ’De mogelijkheden van IT en IT-audit in de mkb-jaarrekeningcontrole’ wat er moet gebeuren om bij de mkb-jaarrekeningcontrole gebruik te kunnen maken van IT en IT-audit. Een van zijn conclusies is dat het controleteam meer kennis van IT nodig heeft. En daarmee is de brug geslagen naar het artikel van Ruud Wissenburg. In zijn artikel ‘Kenniskloof IT-auditor dichten’ houdt hij een pleidooi voor permanente kennisontwikkeling van IT-auditors en laat hij zien wat daarvoor nodig is.

Een derde artikel is van de hand van Wim Pauw, die in 2013 een artikel schreef over governance bij Achmea.1

In dit nummer deelt hij onder de titel ‘Governance is mensenwerk’ met ons hoe binnen Achmea het Three Lines of Defense-model langzaam maar zeker is gaan werken.

De Dag uit het leven is dit keer van Edo Roos Lindgreen. Voor velen van ons geen onbekende. Wist u dat Edo zich tegenwoordig veel bezighoudt met innovatie?

Henri Raaphorst las voor ons ‘SIVA: Methodiek voor de ontwikkeling van referentiekaders’ van Wiekram Tewarie. Geen makkelijk boek, maar een ‘must read’ voor auditors die antwoord zoeken op de vraag hoe je systematisch een set relevante criteria voor een audit kunt vaststellen.

Dan is er nog Nieuws uit de opleidingen.

In de rubriek Van de NOREA kunt u kennismaken met NOREA-bestuurslid Brigitte Beugelaar die voor ons ‘De vijf vragen aan …’ beantwoordt. En ten slotte treft u de agenda aan.

We wensen u veel plezier met deze uitgave van de IT-Auditor.

Noot

1Wim Pauw: ‘Risk en Compliance; Van macht naar kracht’, de IT-Auditor 2013, nr. 1.

Niet gecategoriseerd

Drs. Th. (Thea) M. J. Gerritse RE

Thea Gerritse begon haar loopbaan als IT-auditor in 1988 bij EDP AUDIT POOL en is op dit moment auditmanager bij de Auditdienst Rijk. In die functie is zij vooral betrokken bij vraaggestuurde onderzoeken naar grote automatiseringsprojecten bij de Belastingdienst.