Van de redactie

Drie maanden verder

19 juni 2020 Thomas Wijsman
PDF
In dit artikel:

Covid-19, drie maanden verder. Onze nieuwe manieren van werken zijn misschien niet helemaal normaal geworden, maar beginnen wel min of meer te wennen.

Manon van Rietschoten en Dominique Oudhuis haken in op deze actualiteit en beschrijven in ‘Virtueel in plaats van fysiek verbinden; Het nieuwe normaal’ hun ervaringen met virtueel vergaderen, wat nu zo ongeveer standaard is.

Dit nummer bevat verder twee artikelen als vervolg op het themanummer over assurance.
Een ervan is ‘Assurance-ontwikkelingen: een visie’, geschreven door Jaap van Beek en Herman van Gils. Ze betogen dat maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën tot nieuwe behoeften op het terrein van assurance leiden.
Het tweede assuranceartikel is ‘Ervaringen uitvoering assuranceopdrachten’ van René Ewals. Vanuit zijn ervaring als auditor en trainer behandelt René enkele vraagstukken op het terrein van assurance die in de praktijk vaak lastig zijn.

In dit nummer ook deel twee van het artikel ‘Pooled audits on cloud service providers’ van Jalal Bani Hashemi, Ayhan Yavuz en Jacques Putters. Nu presenteren de auteurs de methodologische aspecten van hun audits. Ook geven ze als deelnemers hun ervaringen weer met het auditen van clouddienstverleners in een internationale pool van auditors.
Bianca Gooswit presenteert in haar artikel ‘Enterprise Risk Management; Expanding the scope of the IT audit profession’ het concept ‘enterprise risk management’, als zowel een mindset als een kader van waaruit de auditfunctie zou moeten werken.
En we hebben een artikel van Stan van Bommel over operationele technologie, het gebruik van ICT bij fysieke processen en in machines: ‘Operationele Technologie; De volgende uitdaging van de IT-auditor’.

Dan de vaste rubrieken.
Column. Deze keer van Arnold Westgeest, titel: ‘Dure woorden en de nieuwe kleren van de keizer.
Dag uit het leven van… Mauriche Kroos. Mauriche gunt ons een blik op een van zijn dagen in de energiewereld en de noodzakelijke zorg voor cybersecurity in die sector.
De Vijf vragen aan … worden beantwoord door ons nieuwe bestuurslid Jacco Jacobs.
Boekbespreking. Onder de titel ‘Een ethische gereedschapskist’ bespreek ik het inspirerende boek van Rob van Es ‘Professionele ethiek; Morele besluitvorming in organisaties en professies’. Een actueel onderwerp, gelet op de toenemende inzet van algoritmische systemen en andere ‘slimme’ ICT.
NOREA-commissies stellen zich voor. Helen Schedeler stelt de Communicatiecommissie voor en roept de lezers op hun mening te delen of haar team te komen versterken.
Interview van Liane van Eerde met Sander Kuilman. Overgenomen uit het blad Audit Magazine van IIA, met toestemming van de redactie van dat blad. Titel: Internal audit en storytelling; A match made in heaven?

Niet gecategoriseerd
Thomas Wijsman

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE | coach en strategisch adviseur

Gepokt en gemazeld bij de Algemene Rekenkamer is Thomas Wijsman nu actief als coach en strategisch adviseur. Hij is opgeleid in IT, IT-audit, pyschologie en coaching, en combineert zo hard en soft skills. Onlangs adviseerde hij de Georgische Rekenkamer over IT-auditaanpak en inrichting van de IT-auditfunctie. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies van Norea.