Dag uit het leven van Ivo Kerkkamp

De dynamiek van het Bureau ICT-toetsing

9 november 2017 Ivo Kerkkamp
PDF
In dit artikel:

6.30 uur | Start van het dagelijkse ochtendritueel

Om half zeven begint mijn dag in Rijswijk. Loes en ik staan als eerste op en niet lang daarna stormt onze dochter Lisa (3) vrolijk haar kamer uit. Onze zoon Joris (5) maak ik vandaag om 7.15 wakker. Het is de laatste schoolweek voor de vakantie en je merkt dat het schooljaar vermoeiend voor hem is geweest – hij is nog in diepe slaap. Nadat we samen ontbijten, vertrek ik om 8.10 met de kinderen op de fiets naar de crèche en school. Gelukkig liggen school en crèche naast elkaar en op de route naar Den Haag.

Nadat ik de kinderen heb weggebracht fiets ik snel door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) in het centrum van Den Haag. Sinds twee jaar werk ik daar als toetsmanager bij het Bureau ICT-toetsing (BIT). Het BIT is een afdeling van de directie CIO-Rijk van BZK. Normaal gesproken ben ik altijd ruim voor negenen op kantoor, maar vandaag parkeer ik alleen mijn fiets bij BZK en ga daarna snel naar het station om de trein naar Schiphol te nemen.

10.00 uur | Bespreken concept BIT-advies bij Luchtverkeersleiding Nederland

Samen met de bureaumanager van het BIT, Cokky Hilhorst en teamlid Stefan bespreken we vandaag een conceptversie van het BIT-advies van een toets die we bij de Luchtverkeersleiding Nederland hebben uitgevoerd. In deze toets hebben we het project beoordeeld waarin het bestaande systeem voor communicatie met het vliegverkeer wordt uitgebreid met een back-up. Bijzonder in dit project is dat deze uitbreiding tegelijkertijd ook het bestaande communicatiesysteem van de Luchtmacht van Defensie zal vervangen. Voor ons onderzoek hebben we daarom ook een aantal verkeerstorens op militaire vliegvelden bezocht. In de tien jaar dat ik hiervoor werkzaam was als IT-auditor binnen bij de Rijksoverheid ben ik op veel plekken binnen Rijksdienst geweest, maar sinds ik bij het BIT werk kom ik weer veel in aanraking met nieuwe omgevingen. Ik blijf het bijzonder vinden hoe divers de rijksoverheid is.

De bespreking van het concept BIT-advies verloopt soepel. We maken met onze gesprekspartners van de Luchtverkeersleiding en de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Milieu (IenM) afspraken over de afronding van het BIT-advies en aanbieding aan de staatssecretaris van IenM. Het proces van afronding van een BIT-advies is altijd een aandachtspunt omdat hier bij de instelling van het BIT vaste tijdlijnen aan gekoppeld zijn waarbinnen het verantwoordelijke ministerie (in dit geval IenM) zijn reactie moet geven en aan de Tweede Kamer toesturen.

Na afloop rij ik met Cokky terug naar Den Haag en praten we bij over de ontwikkelingen bij ministeries. Ik ben blij dat ik in de auto zit omdat de NS last heeft van een grote stroomstoring bij Den Haag Centraal.

12.00 uur | Teamoverleg BIT

Samen met alle collega’s bij het BIT hebben we ons wekelijkse teamoverleg en tegelijkertijd lunchen we. Omdat we de toetsen met meerdere teams van drie à vier personen op locatie uitvoeren is het altijd prettig om op een vast moment even bij te praten. Het BIT is relatief klein en bestaat uit vijf vaste medewerkers. Daarnaast zijn vijf medewerkers voor langere tijd bij het BIT gedetacheerd vanuit andere organisaties binnen de Rijksoverheid, zoals I-interim Rijk1 of CIO-offices. Verder huren we afhankelijk van de projecten die we moeten toetsen specifieke externe kennis in. De achtergrond van de teamleden is divers: ervaren consultants, programmamanagers, auditors en technische experts.

Met elkaar nemen we de stand van zaken van de lopende toetsen door. Bij één toets blijven we wat langer stilstaan en sparren we met elkaar over de slaagkans van het project. Omdat de achtergrond van de teamleden zo verschillend is, zijn het altijd levendige discussies waarin we scherp discussiëren over de inhoud.

Naast het bespreken van de lopende toetsen staan we ook nog kort stil bij een aantal praktische zaken en bij de eerste invulling van de Rijksbrede CIO-dag die we vanuit CIO-Rijk in november organiseren.

14.00 uur | Overleg met hoofd BIT

Samen met Cokky overleg ik met het hoofd BIT, Hans Wanders, over de reactie die we hebben gekregen op het concept BIT-advies over een toets bij de Belastingdienst. We besluiten om een aantal passages in het advies verder te verduidelijken en het vervolgens definitief te maken. De afronding van een BIT-advies is altijd een mooi moment, zeker in dit geval omdat het een zeer omvangrijke en intensieve toets was.

15.00 uur | Definitief BIT-advies Belastingdienst de deur uit

Voordat het definitieve BIT-advies naar de staatssecretaris van Financiën verstuurd kan worden, stel ik nog een aanbiedingsbrief en nota voor de minister van BZK op. De aanbieding van een BIT-advies aan minister of staatssecretaris van een ander ministerie verloopt namelijk via de minister van BZK. Voordat het rapport met aanbiedingsbrief op het bureau van de minister ligt moet het eerst door het ‘parafencircuit’. Het document-managementsysteem dat BZK hiervoor gebruikt blijkt altijd een lastige horde om te nemen. Als je het niet dagelijks gebruikt, blijft het altijd een gok welke van de tientallen opties en workflows je nou wel of niet moet gebruiken. Gelukkig is de secretaris van het BIT er zeer bedreven in en helpt ze me uit de brand. Ik voeg de definitieve stukken aan het dossier van deze toets toe en vraag een collega-toetsmanager om het dossier te toetsen.

16.00 uur | Kennissessie ‘BIT Leert!’

In het vergadercentrum van BZK hebben we vandaag onze maandelijkse kennissessie ‘BIT Leert!’. Vrij snel na de oprichting van het BIT zijn we met deze kennissessies begonnen om relevante ontwikkelingen in ons vakgebied te kunnen volgen. De onderwerpen van ‘BIT Leert!’ zijn zeer divers, omdat de projecten die wij toetsen ook zeer verschillend zijn. Vandaag praat Arno Nuijten van de Erasmus Universiteit ons bij over de psychologische valkuilen van IT-projecten. Niet echt een onderwerp waar ik in thuis ben, en ik vond het erg leerzaam om te horen hoe ons brein besluiten neemt en hoe het komt dat projecten niet of te laat worden bijgestuurd ondanks vele waarschuwingssignalen. Met het BIT-team discussiëren we aan de hand van eerder uitgevoerde toetsen of we de valkuilen ook herkennen en hoe we hier in de toekomst mee om willen gaan. De geslaagde kennissessie sluiten we af met een borrel.

18.00 uur | Naar huis, Kamerdebat BRP en studeren

Rond zes uur stap ik weer op mijn fiets om naar huis te gaan. Ik blijf het altijd een luxe vinden dat ik geen last van files heb en binnen twintig minuten thuis ben. Thuis aangekomen zijn Loes en de kinderen al bezig met de voorbereidingen voor het eten. Nadat we gezamenlijk hebben gegeten en de dag bespreken, voetbal ik nog even met Joris in de tuin.

Nadat we rond half acht de kinderen in bed hebben liggen, zet ik snel mijn tablet aan om naar een debat in de Tweede Kamer te kijken over het project Operatie Basisregistratie Personen. Het debat is aangevraagd naar aanleiding van het kritische BIT-advies over dit project dat we enkele weken eerder hebben uitgebracht. Alhoewel ik de toets niet zelf heb uitgevoerd, vind ik het erg interessant om te zien hoe de Tweede Kamer het advies interpreteert en hoe de minister ermee omgaat. Ik zie dat ons advies veel impact heeft in de Tweede Kamer.

Na het BRP-debat duik ik nog even in de studieboeken voor het vak Rechtspersonenrecht. Ik ben een paar jaar geleden begonnen met de studie Nederlands Recht. Omdat ik het naast mijn werk doe, heb ik een aangepast tempo en volg ik zo’n drie à vier vakken per jaar. Gelukkig heeft de rechtenstudie weinig verplichte colleges en kan ik zelf mijn studietijd indelen. In praktijk betekent dit vaak dat ik voor een tentamenperiode een aantal weekenden en avonden druk ben met studeren. Rond 22 uur vind ik het mooi geweest voor vandaag en sluit ik de studieboeken.

Noten

1 I-Interim Rijk vormt een pool van bijna tweehonderd project- en programmamanagers en architecten voor de Rijksoverheid op het gebied van informatiemanagement en ICT.

Drs. I. (Ivo) Kerkkamp RE | Toetsmanager bij Bureau ICT-toetsing

Ivo Kerkkamp (1981) is sinds september 2015 toetsmanager bij het Bureau ICT-toetsing. Hij begon zijn carrière in 2004 bij de toenmalige EDP AUDIT POOL bij het ministerie van Financiën. In 2007 rondde hij de opleiding tot IT-auditor af aan de Vrije Universiteit. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.