Een nieuwe vorm, een nieuwe rubriek

6 november 2013
In dit artikel:

Voor u ligt het eerste nummer van ‘de EDP-auditor’ van het jaar 2006 in een vernieuwde vorm. De redactie hoopt ook in dit jaar weer in staat te zijn u een aantrekkelijk blad met boeiende en bruikbare informatie te leveren. Het betreft inmiddels alweer de 15e jaargang van ons blad. We kunnen dan ook stellen dat het blad inmiddels volwassen is en dat er dus ook hoge kwaliteitseisen aan mogen worden gesteld. U kunt meehelpen aan die kwaliteit door ook een actieve rol te spelen bij de totstandkoming door middel van het aanleveren van kopij. Daarbij zijn artikelen gebaseerd op uw eigen ervaringen en/of onderzoek welkom maar ook is er ruimte voor bijdragen in de vorm van boekbesprekingen, internetsite besprekingen, ‘een dag uit het leven van…’ enzovoorts. Kortom: u bent van harte tot schrijven uitgenodigd!

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd