Dag uit het leven van Irene Vettewinkel

Flexibel inspelen op veranderingen

30 januari 2018 Irene Vettewinkel
PDF
In dit artikel:

07.00 uur

Na het ochtendritueel thuis, rijd ik binnendoor vanwege file op de A4 richting Amsterdam. Dit is met ‘De ochtend van 4’ op de radio geen straf. Hierdoor krijg ik een variëteit aan klassieke muziek en passeren nieuwsitems uit diverse ochtendkranten luchtig de revue. Omdat ik voor vertrek een blik op m’n agenda heb geworpen, flitsen er ook allerlei werk-dingen door m’n hoofd.

08.15 uur

Op kantoor plekje zoeken, laptop opstarten, e-mail scannen en ondertussen is het eerste bekertje heet water ook alweer leeggedronken. De eerste afspraak is de weekstart, om stipt 09.00 uur. Met het team staan we ‘om het bord’. Voorheen een fysiek whiteboard, maar inmiddels hebben we een elektronische variant zodat fysiek afwezigen vanuit verschillende locaties via de telefoon kunnen participeren. Een rondje mood & workload om met het team te delen hoe iedereen het zowel privé als op het werk vergaat en of de hoeveelheid werk behapbaar is. Het toelichten van mededelingen, het stilstaan bij successen, het aan elkaar stellen van hulpvragen, en het delen van best practices helpt ons als team iedere week om met elkaar een goede balans in werk te krijgen.

10.00 uur

Hierna met een collega naar de auditee voor een periodiek overleg. Daar spreken we de Audit Highlight Sheet door. Deze one-pager geeft inzicht in recente auditrapporten en statistieken over openstaande acties die met het management zijn afgesproken om de gesignaleerde risico’s te mitigeren. Hiermee krijg je als auditor een mooie inhoudelijke dialoog met de auditee over de oplossingsvoortgang. Vervolgens bespreken we de contouren van de scope van een op te starten audit. Hierop reageert de auditee dat afgelopen week werd besloten een nieuw proces op te tuigen om daarmee de gesignaleerde knelpunten op te lossen. Onze scope richt zich net op dit knelpunt. Wat nu te doen? Een volledige audit uitvoeren terwijl de auditee al weet waar de pijn zit? Of juist de draai maken naar een designbeoordeling van het nieuwe proces? We besluiten tot het laatste, waarbij de aandacht uit zal gaan naar de wijze waarop gedragsaspecten in het nieuwe proces geborgd worden. Een juiste balans tussen hard en soft controls is immers een voorwaarde voor een effectieve controle-omgeving. Drie kwartier overleg vliegt voorbij, en tot slot geeft de auditee nog trots mee dat we als ABN Amro de prestigieuze Enterprise Architecture Award 2017 hebben gewonnen. De motivering wees op de vernieuwende benadering van het strategische keuzeproces in samenspel tussen business, IT en architecten met future state architectures als basis voor uitvoeringsplannen. Voor ons als auditors vormen de vele strategische ontwikkelingen een continue uitdaging in ons auditwerk.

11.00 uur

Regelmatig wordt de ECB, onze toezichthouder, bijgepraat over de stand van zaken rondom de uitrol van Agile binnen ABN Amro. Zij hebben de vorige keer een rondleiding gekregen om te zien en ervaren wat het werken in sprints betekent. Dit keer is er een presentatie die toelicht hoe in deze agile-werkwijze de first line of defense aantoonbaar in control blijft en de second line zijn onafhankelijkheid niet verliest. We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: een goede risicobeheersing in de continu veranderende omgeving.

13.00 uur

Met de omslag binnen ABN Amro naar Agile-werken, krijgen we bij Group Audit ook te maken met een andere manier van werken. Zo bezoeken we nu een sprint review. Aan het einde van de kortcyclische periode (sprint) wordt het minimal viable product in deze demo gepresenteerd aan de stakeholders. Wij zijn voor deze sprint review uitgenodigd omdat een openstaand actiepunt erin is opgelost. De product owner laat zien welke items van de backlog zijn afgerond en welke nog worden opgepakt. Het development team toont de resultaten en beantwoordt vragen. Het team raakt in een levendige discussie met de stakeholders. Een lastige vraag over een specifiek topic wordt beantwoord met de toezegging dat dit in de volgende sprint zit. Ook wij auditors bevestigen dat het getoonde bewijsmateriaal bijdraagt tot sluiting van het audit issue. Zo verlaten wij allemaal tevreden dit overleg.

14.00 uur

Omdat we op meerdere locaties verspreid in Amsterdam werken, is het af en toe heen en weer pendelen. Ook nu weer. Een belletje tussendoor en dan naar de afspraak met twee eerstejaars studenten van de opleiding Bedrijfskunde MER aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Vandaag krijg ik hun terugkoppeling over de resultaten van de Quinn-test en het gehouden interview. Ik vond het bijzonder interessant om hieraan mee te werken. Hartstikke leuke vragen over je leiderschapsstijl. Wat je daarin belangrijk vindt, wat je de leuke en minder leuke kanten van leiding geven vindt en waarom je dit zo ervaart. Voor mij een mooi reflectiemoment en ik hoop dat de studenten dit studieblok goed hebben kunnen afronden!

15.00 uur

Ook de volgende afspraak heeft met ontwikkelen te maken. Om de huidige pool aan auditors uit te breiden, zijn we continu nieuwe medewerkers aan het werven. Enerzijds zijn we op zoek naar ervaren (IT)-auditors en anderzijds willen we ook een afstudeerstageplek aanbieden aan IT-studenten met een data analytics-achtergrond. De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Omdat we steeds meer te maken krijgen met devops, cloud computing, saas, artificial intelligence en robotics zullen we onze horizon blijven verleggen. Nadenken over een andere, slimmere manier van auditen vormt de uitdaging. Hoe gaat in die veranderende wereld het control framework eruitzien? Op welke manier kunnen wij die continuous assurance bereiken? Daar hoort dan de vraag bij op welke manier wij een omgeving kunnen creëren waarin iedereen zijn talenten, hoe divers ook, kan blijven ontwikkelen gezien deze veranderingen.

16.30 uur

Tot slot staat er in mijn agenda leestijd ingepland. Met een paar collega’s hebben we dit tijdsblok geïntroduceerd, zodat er tussen de afspraken door ruimte is voor het reviewen van plan van aanpak of auditrapporten. Het auditteam weet dan wanneer ze een reactie op hun voorstel of draft report terug kunnen verwachten. Ook wij hebben met de introductie van de GDPR (General Data Protection Regulation) te maken, waardoor een audit naar dit programma staat ingepland. De organisatie heeft hiervoor het nodige gerealiseerd en ook nog op de rit staan. Voor ons nu een mooi moment om de thermometer er weer bij te pakken. Vervolgens lees ik het draft report van de audit in India. Drie weken geleden waren we daar een week met een team voor een audit van enkele geoutsourcete processen. Zoals gebruikelijk had het team de audit gedegen voorbereid, zodat in die korte tijd daar alles bekeken kon worden. Zo’n trip is telkens een hele belevenis. Dit keer maakten we de festiviteiten rondom Diwali oftewel ‘Lichtjesfeest’ mee, en hadden we ‘s avonds vanaf het dakterras van het hotel zicht op al het vuurwerk – wel vertroebeld door de smog en kruitdamp. Mooi om bij het lezen van het rapport deze Indiaweek nog even te herbeleven.

18.30 uur

Het verkeer hier is een verademing vergeleken met de drukte en het vele getoeter in India. Toch heb ik nog een staartje van de file ter hoogte van Leiden. De muziek verlicht dit ongemak en als ik thuis kom hoor ik de vertrouwde huiselijke geluiden. Rondom de keukentafel vertellen we elkaar onze school-, sport- en werkgebeurtenissen.

I.J.M. (Irene) Vettewinkel-Raymakers RE  | Audit Director  bij ABN Amro Group Audit

Irene Vettewinkel (1965) is als Audit Director lid van het Management Team van Group Audit bij ABN Amro. Zij heeft de verantwoordelijkheid voor de (IT) auditactiviteiten binnen het aandachtsgebied Innovation & IT van de bank. Ook is Irene actief in de Werkgroep IT Auditing van de Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast is ze vicevoorzitter van Norea en participeert ze vanuit die rol in de commissie Communicatie.