Vijf vragen aan

Frits Heijman

14 juli 2022
In dit artikel:

(Publicatiedatum: 14 juli 2022)

Wie is Frits Heijman en welke expertise heb je?

Ik ben als macro-econoom afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heb enkele jaren in het voortgezet onderwijs gewerkt. Daarna ben ik gaan werken bij de Rijksaccountantsdienst in Rotterdam en heb naast de interne opleiding bij de RAD doctoraal Bedrijfseconomie en daarna postdoctoraal Accountancy gedaan aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Vrijwel direct daarna ben ik overgestapt naar het openbaar beroep bij een kleine accountantsorganisatie in Den Haag. Ik deed daar vooral de financial audits en liep bij de grotere cliënten al snel aan tegen hun geautomatiseerde omgeving. In accountancykringen werd toen nog wel eens gesproken over ‘om de computer heen controleren’. Dat voelde niet als een zinvolle aanpak.

De brochure van de start van de EDP-auditopleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam beschreef de oplossing voor mijn aanpak in de financial audit, zodat ik mij daarvoor heb aangemeld. In die tijd werden de postdoctorale opleidingen vanuit verschillende invalshoeken benaderd met de neiging om de verschillen te benadrukken. Vanuit de studentenverenigingen van de opleidingen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zochten we contact met elkaar en stuurden we aan op een gemeenschappelijke benadering van het beroep. Vanuit dat overleg werd ik lid van het oprichtingscomité van NOREA. Nadat Frans Kordes – voorheen voorzitter van de Algemene Rekenkamer – als voorzitter was aangetrokken, kwam de vaart erin en dat leidde tot de oprichting van NOREA.

In 2004 fuseerde mijn kantoor met Grant Thornton, waar ik als partner op de vestiging Rijswijk naast de financial audit verantwoordelijk werd voor het reanimeren van de afdeling IT-auditing. Gesteund door de Wet toezicht accountantsorganisaties en de interne regelgeving van Grant Thornton International zijn we gestart met het ondersteunen van de financial audit. Na enige tijd werden de activiteiten van deze unit uitgebreid met IT-advies- en assuranceopdrachten.

Eind 2012 ben ik als partner verplicht met pensioen gegaan en ben in 2013 gestart als zzp’er. Bij NOREA trad ik toe tot de groep Kwaliteitstoetsers. Sinds kort ben ik bestuurslid met als aandachtsgebied de zzp’er.

Waarom ben je actief binnen NOREA?

Ik vind het belangrijk om naast betaalde werkzaamheden ook onbezoldigde activiteiten te hebben. Ik was bestuurder in diverse stichtingen en verenigingen. Momenteel ben ik bestuurslid van Stichting mr. F.H. Piket. Deze stichting kent jaarlijks aanmoedigingsprijzen toe aan jonge kunstenaars. Toen Wilfried mij eind vorig jaar benaderde voor het bestuur van NOREA was daarmee de cirkel rond: van oprichtingscomité naar bestuur. Ik vind het belangrijk dat NOREA als volwaardige partner van de NBA kan opereren en zo de maatschappelijke betekenis van de IT-auditor kan waarborgen.

Wat ga je bereiken in NOREA?

In de praktijk zie ik de ontwikkeling dat zelfstandige beroepsbeoefenaren en ook IT-organisaties, werkzaamheden verrichten die grote overeenkomst vertonen met de werkzaamheden van IT-auditors, zonder dat men is aangesloten bij NOREA. Ik hoop voor IT-auditors te kunnen bereiken dat zij de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van NOREA en de RE-titel blijven waarderen zodat de voordelen daarvan opwegen tegen de verplichtingen, die dat met zich meebrengt.

Welke veranderingen moeten IT-auditors ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst?

Je kunt je afvragen of een IT-auditor op enig moment ‘klaar is voor de toekomst’, als de snelheid van de ontwikkelingen in ons vak dagelijks toeneemt. Dat vraagt van IT-auditors een grote inspanning om niet alleen de technische ontwikkelingen bij te houden, maar ook om de IT-audit-aspecten daarvan te blijven beheersen.

Zijn IT-auditors generalisten of specialisten?

In IT-auditopdrachten spelen beide kanten van het beroep een rol. In een team van IT-auditors kan de IT-specialist optimaal zijn vak uitoefenen en zijn specifieke kennis toepassen als het team wordt aangestuurd door een generalist, die de auditaspecten van het gehele team bewaakt. In zelfstandige opdrachten zal de zzp’er beide kwaliteiten in zich moeten verenigen en zich bewust blijven van de beperkingen van zijn specialisatie.

Niet gecategoriseerd