Van de Norea

Gert van der Pijl 1948-2015

30 maart 2015
In dit artikel:

Schermafbeelding 2015-03-30 om 14.04.52Op 2 maart 2015 is Gert van der Pijl overleden. Gert was Emeritus Hoogleraar IT-auditing aan de Erasmus School of Accounting & Assurance.

Daarvoor was hij ook al actief als docent EDP-auditing aan de opleiding in Tilburg. Zo heeft hij in meer dan 25 jaar een groot aantal studenten begeleid in het afstudeertraject tot IT-auditor. Gert was een aimabele docent en collega, die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van ons vakgebied. Hij combineerde zijn docentschap met de uitvoering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en was daarnaast ook actief in NOREA-verband. Sinds 1998 was hij hoofdredacteur van het vakblad ‘de IT-Auditor’ en sinds 2009 ook -redactievoorzitter van het Handboek EDP-Auditing. Hij zorgde voor de continuïteit van deze vaktechnische publicaties en legde de verbinding met vele auteurs uit zijn netwerk. Vooral de omgang met mensen bracht hem zichtbaar voldoening en plezier.

In zijn afscheidscollege ‘Auditing overdracht; een postmodern perspectief’ relativeerde hij aan de hand van de wetenschapsfilosofie ons vermogen om de werkelijkheid te doorgronden en te beïnvloeden. Bovendien stelde hij met enig genoegen vast ‘anders dan in de uitgangspunten van auditing komt in de recente literatuur tot uiting dat mensen in organisaties, en dus ook auditors, lang niet altijd (in staat zijn tot) rationeel handelen en objectief waarnemen en beoordelen. De auditor is gelukkig ook maar een mens’. Hij gaf aan dat de auditor de taak heeft om naar eer en geweten en naar zijn beste kunnen een analyse van de situatie te geven en met verve te proberen om zijn opvattingen aan de man te brengen. De postmoderne auditor moet zich staande houden op basis van vakkennis, integriteit en overtuigingskracht. Dat vereist het allerhoogste opleidingsniveau voor professionele auditors. Maar de studenten moeten ook en vooral in staat worden gesteld om de wetenschappelijke kennis toe te passen in de professionele werkomgeving.

De levensreis van Gert is ten einde en zoals het ook Odysseus op weg naar Ithaca is vergaan, heeft vooral de reis zelf, het onderweg zijn, hem veel opgeleverd. Zo heeft hij het zelf ook ervaren, getuige de uitspraak op de rouwkaart: ‘Ik heb een goed leven gehad’.

Wij gedenken Gert met groot respect voor zijn inzet en toewijding.

Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen.

Namens het bestuur van NOREA,

Rocco Jacobs,

secretaris

Niet gecategoriseerd