Sturen op de baten van verandering

Grip op batenmanagement

14 november 2013
In dit artikel:

‘Miljoenen verspild aan invoering informatiesysteem – kostenreductie blijft uit.’ Aldus een krantenkop. ‘Wat ging er mis?’, is dan natuurlijk meteen de vraag. Dat is achteraf vaak makkelijk te bedenken. Moeilijker is het om de baten tijdens een verandering dusdanig te beheersen dat beoogde doelen wel bereikt worden of dat je in ieder geval tijdig kunt bijsturen. Het beheersen van baten van verandering is tot op heden een onderbelicht gebied. Daarom behandelt dit artikel een integraal model voor de inrichting van batenmanagement, om organisaties handvatten te bieden om grip te krijgen op de baten van verandering. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van de IT-auditor bij de beoordeling van projecten en programma’s en bij het adviseren over de beheersing van verandering.

Ga naar het hele artikel

Sander van der Meijs