Een zoektocht naar de toegevoegde waarde van de (IT-)Auditor

Grote ICT-projecten van de rijksoverheid

30 november 2013
In dit artikel:

Binnen de rijksoverheid is veel aandacht voor grote ICT-projecten. Het kabinet heeft maatregelen getroffen met het doel de kwaliteit van grote ICTprojecten te verbeteren. Bij de uitvoering van deze maatregelen wordt als vanzelfsprekend ook een beroep gedaan op de auditdiensten bij de departementen. In dit artikel schetsen we de ontwikkelingen en gaan wij in op de manier welke acties de auditors van het rijk hebben ondernomen naar aanleiding van het kabinetsbesluit en welke vraagstukken we tegenkwamen. Ten slotte gaan we in op de toegevoegde waarde van de auditor.

Ga naar het hele artikel

Eelke Buizer en Thea Gerritse