'Help … mijn eerste column!

14 maart 2016
In dit artikel:

Ik ging meteen op zoek naar do’s en don’ts op internet. Al snel word je overladen met goed bedoelde informatie, waar je in de praktijk echter niet snel mee uit de voeten kunt. Want, wat is dan ‘kort’, als het kort moet blijven? Of, hoe ben ik dan ‘onderscheidend’? Het nadenken over hoe je het schrijven van een column oppakt is daarmee interessant, maar nog interessanter is de vraag: waarom ga ik eigenlijk op zoek naar gebaande paden op internet? Waarom niet gebruikmaken van de ruimte die me als onbeschreven blad is gegeven? Kennelijk heb ik behoefte om me te conformeren aan ‘wat gebruikelijk is’. In deze unieke, nieuwe, situatie doe ik een poging terug te grijpen op wat anderen al hebben bedacht en al heel vaak in de praktijk hebben gebracht. Al dan niet succesvol. Waarom doet een mens zoiets? Maar nog belangrijker: hoe schud je zoiets van je af? Ik gebruik hier met opzet het woord ‘je’, want ik zie hetzelfde terug bij tal van collega’s. Het volgen van gebaande paden lijkt wel iets wat in ons DNA zit ingebakken!

Eenzelfde gevoel heb ik bij het redacteurschap van de NOREA. Ook hier bekruipt me regelmatig het gevoel dat het moeilijk is de gebaande paden te verlaten. Dat zit zo. Op het moment dat ik redacteur werd, was de overgang van de gedrukte glossy naar een digitale uitgave al gemaakt. Dit leek me ook het leuke aan het instappen op dat moment: hoe maak je als redactie die overgang? Naar analogie van het schrijven van mijn eerste column: de digitale IT-Auditor was toen nog een onbeschreven blad, zowel letterlijk als figuurlijk, met bijna onbegrensde mogelijkheden door gebruik van de moderne media. Maar als redactieteam zoeken we toch steeds weer de vertrouwde gebaande paden op. We maken bijvoorbeeld maar mondjesmaat gebruik van ander beeldmateriaal dan plaatjes (nauwelijks video), we benutten de sociale media niet. Het blad op de website heeft nog steeds de vorm van afzonderlijke nummers, terwijl websites heden ten dage in feite continue infostromen zijn. De IT-Auditor-app lijkt voor de lezer nog als twee druppels water op de glossy uitgave van een paar jaar geleden et cetera et cetera. Achter de schermen is natuurlijk wel een hoop veranderd in het redactieproces, maar daar ziet de lezer bijna niets van terug.

Hoe komen we als redactieteam nu los van het verleden? Welke nieuwe mogelijkheden biedt een digitale uitgave en hoe maken we daar optimaal gebruik van? Uiteindelijk willen we als beroepsvereniging blijven meegaan met de tijd. Dat moet dan ook blijken uit ons visitekaartje: de IT-Auditor. Binnen de redactie denken we wel na over dit soort vragen, maar we hebben kennelijk nog geen grote stappen kunnen maken. Teveel geleid door de dagelijkse redactiebeslommeringen of geremd door koudwatervrees – wie zal het zeggen. Gaat een nieuwe hoofdredacteur ons helpen om echt de stap naar digitaal te zetten? Is er een nieuwe Marco Polo, Fridtjof Nansen of Christoffel Columbus onder u die met verfrissende ideeën en initiatieven voorop wil lopen in de verkenningstocht van het redactieteam naar het digitale Terra Incognita? Ik heb door de zelfreflectie bij het schrijven van deze column intussen mijn hang naar het vertrouwde afgeschud en ga graag met u mee op expeditie!

Drs. H.A.J. (Henri) Raaphorst RE

Henri Raaphorst is Hoofd IT-Audit bij het ministerie van Defensie. Zijn leidende thema voor het werk is ‘Bouwen aan vertrouwen’. Vertrouwen binnen zijn team, in de relatie met de klant/collega’s en vertrouwen in de IV/ICT, die van toenemend belang is voor de taken van de Nederlandse Krijgsmacht.