Hoeveel appels mag een peer kosten?

22 december 2013
In dit artikel:

Business cases zijn geduldig. De praktijk leert dat plannenmakers nogal eens in de valkuil trappen van een overschatting van de baten van een software-ontwikkelproject en een onderschatting van de kosten ervan – hetzij uit overmatig optimisme, hetzij door de wens ‘het project erdoor te krijgen’. Het kan dan ook allerminst kwaad als een organisatie tijdens en na afsluiting van een ontwikkeltraject op gezette tijden eens kritisch terugkijkt op de kosten-batenanalyses uit de business case: hebben we uitgegeven aan het project wat we dachten dat we zouden doen? Maar ook: heeft het zijn beloften waargemaakt? En: wegen de uiteindelijke baten voor de business op tegen de gemaakte kosten? Vooral de laatste vraag is een lastige, want kosten en baten van een software-project zijn vaak ‘appels en peren’: kwantitatieve (financiele) kosten – harde euro’s – tegenover kwalitatieve baten. Oftewel, hoeveel appels mag een peer kosten?

Ga naar het hele artikel

Thomas Wijsman