Implementatie van Informatiebeveiliging: een casus in de Gezondheidszorg

31 oktober 2013
In dit artikel:

Organisaties in de gezondheidszorg zijn sterk in ontwikkeling door toename van automatisering en samenwerking tussen instellingen. Hierdoor stijgt ook de behoefte aan informatiebeveiliging. Toepassing van de Code voor Informatiebeveiliging in zorgorganisaties leidt echter tot een zodanig groot aantal benodigde ingrepen dat een nadere prioriteitenstelling en een planmatige aanpak van beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is. In dit artikel wordt hiervoor een methode beschreven waarin de Code voor Informatiebeveiliging is gecombineerd met het INK-managementmodel en worden concrete aanbevelingen gedaan voor duurzame implementatie van informatiebeveiliging in de gezondheidszorg.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Roel de Beer en Martin Smits