In casu: En Ron stond voor het hekje

7 november 2013
In dit artikel:

W at was er allemaal goed gegaan tijdens de laatste opdracht die Ron als verantwoordelijk partner RE RA binnen het accountancy- en advies kantoor REFLEX had uitgevoerd en die een half jaar geleden zo mooi was begonnen op de golfbaan? Ron las opnieuw de brief van de Raad van Tucht. De volgende flarden bleven hangen op zijn netvlies: binnen 20 dagen melden… aanklacht aanhoren… voorbereiden op de verdediging… geen ruchtbaarheid tot na de behandeling van de zaak…hoor en wederhoor… inschakelen onafhankelijke derde.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Tobias Houwert