In memoriam

In goede herinnering aan Gert van der Pijl

30 maart 2015
In dit artikel:

Op 2 maart 2015 is onze hoofdredacteur Gert van der Pijl overleden. Hij was al enige maanden ernstig ziek – kon zijn overlijden dan toch onverwacht zijn? Ja, bij Gert van der Pijl was dat het geval. Dat heeft alles te maken met de manier waarop hij omging met het leven tijdens zijn laatste maanden in een hoogst onzekere situatie. Hij deed dat met de nuchterheid en relativering die we van hem gewend zijn. En met de – letterlijk én figuurlijk – uitgesproken wens om zo normaal mogelijk door te gaan met zijn leven. Naast boeiende reizen maken hield dat voor Gert in: vooral zo lang mogelijk actief blijven in het vakgebied. In de redactie van de IT-Auditor waren we onder de indruk van zijn instelling en zijn aanhoudende betrokkenheid en inzet. Dankbaar ook, want we konden het ons niet voorstellen, een redactie zonder Gert.

Zeventien jaar was Gert onze hoofdredacteur. In die periode heeft hij zijn stempel op de IT-Auditor gedrukt, maar zonder zich de inhoud ‘toe te eigenen’. Hij stond voor een blad dat interessant is voor de verschillende ‘bloedgroepen’ binnen het vakgebied en dat zijn vakgenoten voldoende uitdaging biedt. Daarbij hield hij nauwlettend de toegankelijkheid van artikelen in het oog, zonder in te boeten op de vaktechnische kwaliteit.

Gert heeft veel betekend voor de ontwikkeling van ons vakgebied. Eerst als docent en later als hoogleraar, begeleidde hij talloze studenten bij hun scripties en referaten. Velen zullen zich herinneren dat Gert aan het eind van zo’n traject met de suggestie kwam om er ook een artikel voor de IT-Auditor van te maken. Zo stimuleerde hij studenten om hun kennis te delen met beroepsgenoten en zorgde hij tegelijkertijd voor continuïteit in onze artikelvoorraad.

Kwaliteit had Gert hoog in het vaandel staan. Hij schroomde er niet voor om auteurs rechtuit te laten weten wat er beter moest aan hun bijdrage. Hij deed dat vriendelijk maar beslist en zorgde ook altijd – behulpzaam als hij was – voor tips hoe verder te gaan.

Gert was een aimabele man. Hij wist de redactieleden, met hun uiteenlopende eigenschappen en achtergronden, tot een soepel samenwerkend team te smeden. De redactievergaderingen leidde hij in plezierige en constructieve banen. Discussie stelde hij op prijs zonder de deadlines uit het oog te verliezen, die het maken van een blad nu eenmaal met zich meebrengt. En als er knopen doorgehakt moesten worden, dan deed hij dat zo dat iedereen zich erin kon vinden. Samenwerken met Gert was altijd inspirerend en plezierig.

We kijken dankbaar terug op de lange periode dat we met Gert als hoofdredacteur samen mochten werken aan de IT-Auditor. Zijn grote betrokkenheid en inzet voor ons vakgebied en zijn aandacht voor ons persoonlijk gaan wij erg missen. Wij zullen ons inspannen om het goede dat Gert heeft ingebracht voort te zetten.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkte.

Namens de redactie van de IT-Auditor,

Thea Gerritse,

plv. hoofdredacteur

Niet gecategoriseerd