Informatiebeveiliging gezien vanuit een Service Management perspectief

7 november 2013
In dit artikel:

Service Management is het beheersen van alle aspecten die van invloed zijn op de ICT-dienstverlening op zodanige wijze dat de met de klant afgesproken kwaliteit en kosten worden gewaarborgd [Sch04]. Het bekendste voorbeeld hiervan is ITIL. ITIL is ontstaan
doordat organisaties steeds meer afhankelijk werden van de IT om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Deze toenemende afhankelijkheid leidde tot een groeiende behoefte om de IT-dienstverlening beter af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en de eisen en verwachtingen van de klanten. De IT moest van intern gericht naar extern gericht groeien.

Ga naar het hele artikel

Vincent Jentjens