Nieuw Studierapport

Jaarrekeningcontrole in het mkb: IT-audit geïntegreerd in de controle aanpak

21 augustus 2014
In dit artikel:

In mei 2014 is een Studierapport gepresenteerd door een samen-werkingsverband van NBA, NOREA en TUACC waarin op praktische wijze een geïntegreerde controleaanpak voor IT-audit en financial audit in het kader van de jaarrekening controle wordt beschreven.

De tijden van een papieren administratie zijn voorgoed voorbij, ook in het mkb. Niet langer kan de accountant zich veroorloven zijn controle ‘om de automatisering heen’ uit te voeren. In de dagelijkse accountantspraktijk groeit de behoefte om IT-aspecten concreet en gestructureerd te integreren in de accountantscontrole. Accountants worstelen regelmatig met deze integratie en het blijkt vaak niet eenvoudig te zijn om zijn IT-deskundigheid goed in te zetten in het team. Het studierapport is primair geschreven voor accountants die zich in hun dagelijkse werk bezighouden met jaarrekeningcontroles. Het is echter ook zeer geschikt voor IT-auditors die worden ingeschakeld om, samen met de accountant, de effectieve vraagstelling en scope van een jaarrekeningcontrole te bepalen.

 

Niet gecategoriseerd