Ketensamenwerking binnen het publieke domein

Ketengovernance

7 november 2013
In dit artikel:

Dit artikel is het derde en (voor lopig) laatste artikel in een reeks artikelen over ketenauditing. Het eerste artikel, geschreven door Leon Dirks en Anastasia van der Meer, was gebaseerd op een inventariserend onderzoek1 . In dat meer algemene artikel is onder andere ingegaan op de begrippen keten en ketenaudit (zie tekstkader).

Ga naar het hele artikel

Adri de Bruijn, Anastasia van der Meer, Peter Nieuwenhuizen, Maarten Slot en Bart van Staveren