Startpunt voor keteninrichting en ketenauditing

Ketengovernance

6 november 2013
In dit artikel:

In de huidige samenleving zien we dat samenwerken tussen organisaties een veel voorkomend verschijnsel is geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven vormt de verbetering van de efficiëntie een belangrijk motief om te gaan samenwerken. Zo vermindert bijvoorbeeld de administratieve en logistieke lastendruk doordat partners aansluiting zoeken voor het gezamenlijk inrichten, uitvoeren en beheersen van één geheel ketenproces. Een gunstig effect van efficiëntieverbetering is het beter bedienen van de klant. Binnen de overheid wordt steeds vaker opgeroepen tot samenwerking in ketens. Naast het beter bedienen van de burger verwacht men dat deze ketensamenwerking ook leidt tot het transparanter en meer decentraal uitvoeren van overheidsprocessen.

Ga naar het hele artikel

Adri de Bruijn, Anastacia van der Meer, Peter Nieuwenhuizen, Maarten Slot en Bart van Staveren