Drs. Th.M.J. (Thea) Gerritse RE is auditmanager bij de Rijksauditdienst en heeft deze column op persoonlijke titel geschreven.

Mag het ook ietsje minder zijn?

28 november 2013
In dit artikel:

Deze week had ik een boekje van prof. drs. J.A.M. Oonincx in handen uit 1982 met de nieuwsgierig
makende titel ‘Waarom falen informatiesystemen nog steeds? [OONI82] In het voorwoord constateert prof. A.J. van ‘t Klooster dat het ‘een niet gelukkig verschijnsel (is), dat ruim 25 jaar na de introductie van de eerste computer in Nederland voor administratieve toepassing nog een publicatie gerechtvaardigd is voor het beantwoorden van de vraag waarom informatiesystemen nog steeds falen’.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Thea Gerritse