Mark Bergman

27 november 2013
In dit artikel:

Ing. M. (Mark) Bergman RE CISSP CISA is gestart als zzp’er (zelfstandige zonder personeel), na ongeveer drieëneenhalf jaar bij KPMG te hebben gewerkt. Hij houdt zich onder meer bezig met IT-audits, ethical hacking en informatiebeveiligingsbewustzijn.

Zondag 12 oktober, 22.00 uur
Het weekend is bijna voorbij en het voorbereiden van een dag security awarenesstrainingen geven, begint weer. Samen met een collega geef ik trainingen bij een financiële instelling. Ik heb er zin in; de presentaties hebben als doel de medewerkers van de financiële instelling bewuster te maken van informatiebeveiliging. Mijn collega zal voornamelijk de theorie behandelen en ik vervul de fijne rol om gedurende de presentaties zoveel mogelijk voorbeelden uit mijn eigen praktijk aan te halen. Ik heb bijvoorbeeld veel opdrachten gedaan, waarbij ik door middel van social engineeringtechnieken (technieken om het vertrouwen van mensen te winnen en ze te misleiden) een pand van een klant binnendrong en gevoelige informatie probeerde te bemachtigen, meestal met succes. Uiteraard worden dergelijke onderzoeken alleen gedaan met expliciete toestemming van de klant.

Ga naar het hele artikel

 

Niet gecategoriseerd

Mark Bergman