Module BIV/AO

23 december 2014
In dit artikel:

In maart 2015 gaat de module BIV/AO van start. Deze module maakt onderdeel uit van de reguliere opleidingen, waarvoor ook losse inschrijving mogelijk is. De module heeft tot doel de student in staat te stellen om een organisatie te beoordelen op de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen en de kwaliteit van de bestuurlijke informatieverzorging. Aan de hand van het referentiemodel van Starreveld wordt beoordeeld in hoeverre een organisatie ‘aantoonbaar In Control’ is. Een auditor zal kennis moeten hebben van de diverse organisatieprincipes met hun voor- en nadelen en de structureringsmogelijkheden van de opzet van de bestuurlijke informatieverzorging.

Zie voor informatie en aanmelding www.esaa.nl