Uit de opleidingen

Nieuwsbericht

8 september 2017
In dit artikel:

Edo Roos Lindgreen, hoogleraar Data Science in Auditing
Universiteit van Amsterdam

Dhr. dr. E.E.O. Roos Lindgreen (1965) is in maart 2017 benoemd tot hoogleraar Data Science in Auditing aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij combineert zijn hoogleraarschap met de functie van partner bij KPMG.

Edo Roos Lindgreen is gespecialiseerd in de impact van grote technologische veranderingen op het vakgebied auditing: de onafhankelijke en onpartijdige toetsing van financiële en niet-financiële rapportages en de processen die daaraan ten grondslag liggen, met als doel stakeholders zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid ervan.

Het technologisch landschap waarin auditors hun werk doen, wordt steeds complexer. Auditors zien een explosie van gestructureerde en ongestructureerde data waar zij hun voordeel mee kunnen doen. Roos Lindgreen richt zich op het ontsluiten en analyseren van die data met behulp van geavanceerde technieken en gereedschappen. Daarnaast houdt hij zich bezig met de vraag: hoe kunnen we, door middel van audits, vaststellen dat de toepassing van nieuwe technologieën veilig en betrouwbaar is en voldoet aan formele en informele normen?

Als hoogleraar gaat Roos Lindgreen zich richten op het versterken van het onderwijs en onderzoek op het gebied van data science in auditing. Daarnaast zal hij actief zijn in het Amsterdam Platform for Privacy Research, een interfacultair onderzoeksplatform binnen de UvA op het gebied van privacy. Ten slotte zal hij als programmadirecteur leiding geven aan de executive programma’s voor Internal Auditing en IT-Auditing.

Roos Lindgreen is sinds 1996 werkzaam bij KPMG Advisory, sinds 2001 als partner. Roos Lindgreen is docent aan de minor Privacy aan de UvA en lid van het Curatorium Auditopleidingen van de Amsterdam Business School. Van 2002 tot 2012 bekleedde Roos Lindgreen al de leerstoel IT in Auditing aan de UvA. Hij was toen tevens de programmadirecteur van het Amsterdam IT Audit Programme van de Amsterdam Business School. Roos Lindgreen is medeoprichter van het Amsterdam Platform for Privacy Research en medeorganisator van de driejaarlijkse Amsterdam Privacy Conference. Roos Lindgreen studeerde informatica aan de UvA en promoveerde aan de TU Delft op onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van methoden voor informatiebeveiliging.

Roos Lindgreen bekleedt een aantal adviesfuncties, onder meer als lid van de Raad van Advies van QuestionMark en van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Niet gecategoriseerd