Van de redactie

NOREA online

25 september 2020 Thomas Wijsman
PDF
In dit artikel:

Dit blad, de IT-Auditor, is al jaren een online-medium. Door de coronamaatregelen zijn ook de bijeenkomsten van NOREA online-sessies geworden. Er loopt bijvoorbeeld een serie webinars, inhoudelijk ingevuld door onze kennis- en werkgroepen. Ze behandelen een scala van thema’s en vraagstukken die IT-auditors dagelijks bezighouden. Ook de ISACA/NOREA ‘Square Tables’ bieden een online alternatief voor de fysieke Ronde Tafelbijeenkomsten.

Dan nu de inhoud van dit nummer. Eerst de artikelen.

In het artikel ‘Keteninformatiemanagement; Blockchain-technologie dwingt tot versterking interne beheersing en integrale auditing’ bespreekt René Matthijsse de consequenties van het gebruik van blockchain in ‘open netwerken’, netwerken zonder formele hiërarchie.

Els Franken-Uppelschoten en Miranda Pirkovski bespreken de mogelijkheden en ervaringen met robotic process automation (RPA). Titel: ‘Virtuele medewerkers in control’ Deze technologie wordt gebruikt om repetitieve routinetaken van kenniswerkers te automatiseren. Het artikel hebben we overgenomen uit Audit Magazine van het Instituut van Internal Auditors (IIA), met toestemming van de redactie van het blad en de auteurs.

Edwin Galama breekt in zijn tweedelige ‘Interne (IT) auditor levert meer waarde met een Audit Manifesto’ een lans voor een agile audit manifest, geïnspireerd op het ‘Manifesto for Agile Software Development’. In dit nummer deel 1.

En natuurlijk de vaste rubrieken.

De column ‘Hardleers als altijd!’ is geschreven door Jean-Jacques Bistervels.

In het interview met de titel: ‘Prominentere rol IT auditor stelt hogere ethische eisen; Herziening gedragscode’ komen René Ewals en Jan Matto van de commissie Beroepsregels aan het woord. Wilfried Olthof sprak met ze.

In de rubriek ‘kennisgroepen stellen zich voor’ schreven Wilco Brouwers en Michiel Hopstaken over IT-audit en gegevensuitwisseling in de zorg. Voor de kenners: het gaat over VIPP.

De ‘Vijf vragen’ worden beantwoord door Manon van Rietschoten, voorzitter van de NOREA/ISACA Young Profs Committee.

In de ‘Dag uit het leven’ volgen we Caroline Willemse, deskundige op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en informatieveiligheid bij Duthler Associates.

In de rubriek ‘Boekbespreking’ bespreekt Jean-Jacques Bistervels het boek ‘Agile secure software lifecycle management; Secure by agile design’. Een basiswerkje, verplichte kost voor alle IT-auditors is zijn conclusie.

Niet gecategoriseerd
Thomas Wijsman

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE | coach en strategisch adviseur

Gepokt en gemazeld bij de Algemene Rekenkamer is Thomas Wijsman nu actief als coach en strategisch adviseur. Hij is opgeleid in IT, IT-audit, pyschologie en coaching, en combineert zo hard en soft skills. Onlangs adviseerde hij de Georgische Rekenkamer over IT-auditaanpak en inrichting van de IT-auditfunctie. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies van Norea.