Van de redactie

Panta rhei

30 januari 2018 Thomas Wijsman
PDF
In dit artikel:

Niets is blijvend. Heraclitus wist dat al, de Griekse filosoof uit de vijfde eeuw voor Christus. ‘Panta rhei’, was een van zijn filosofische beginselen: alles stroomt, alle dingen veranderen voortdurend. Zo ook ons blad. Deze nieuwe aflevering van ‘de IT-Auditor’ verschijnt op een vernieuwde versie van onze website. Die was na vier jaar toe aan een update. De site heeft een actuele uitstraling gekregen en we hebben hem nog wat overzichtelijker gemaakt om de gebruiksvriendelijkheid verder te vergroten. Bovendien is het vanaf nu ook mogelijk om de artikelen als pdf-bestand op te slaan of te printen – hiermee vervullen we een wens van veel van onze lezers.

Ook de samenstelling van ons redactieteam is geen constante. Met dit nummer nemen we afscheid van onze collega’s in de redactie Thea Gerritse en Ed Ridderbeekx. Thea Gerritse is met vervroegd pensioen als auditmanager bij de Auditdienst Rijk om ruimte te krijgen voor nieuwe uitdagingen en zij vond dat een geschikt moment om ook haar rol in de redactie te beëindigen. Ze begon in 2002 als redactielid en coördineerde sinds 2009 als plaatsvervangend hoofdredacteur enthousiast en met veel zorg de redactieprocessen. Geïnspireerd door de filosofie bepleit Thea in haar afscheidscolumn dat we op zoek gaan naar antwoorden op ‘meta-vragen’ om de relevantie van het auditberoep voor de toekomst te waarborgen. Laten we haar pleidooi ter harte nemen – de Grieks-filosofische inspiratie is alvast terug te vinden in de titel van dit voorwoord. Ed Ridderbeekx stopt na vijftien jaar als zeer gewaardeerd, creatief redactielid, en gaat gewoon verder met z’n eigen praktijk als IT-auditor. Ed heeft verfrissende ideeën ingebracht en schreef zelf verschillende bijdragen.

In dit nummer twee artikelen met praktijkervaringen. Tobias Houwert beschrijft in zijn (Engelstalige) artikel Oracle eBS; Towards continuous monitoring of segregation of duties zijn ervaringen met continuous monitoring van functiescheiding, een belangrijk thema voor riskmanagers. Hij schreef zijn artikel als aanvulling op een eerder artikel in ons blad van Jaap van Bruchem en Ronald de Goede over functiescheiding in Oracle eBS. Alfred Colenbrander maakt ons in zijn artikel Betrouwbaarheid datawarehouses naar hoger niveau; Handvatten voor auditors en BI-ontwikkelaars deelgenoot van zijn ervaringen met de audit van datawarehouses. Hij geeft aan dat dit terrein meer aandacht van IT-auditors verdient en presenteert een in de praktijk ontwikkeld model voor risicobeheersing bij gebruik van datawarehouses. Met zijn artikel wil hij ons IT-auditors bewust maken van de risico’s van datawarehousing en handvatten geven als onze auditobjecten ook datawarehouses omvatten.

In het interview komt deze keer Hans Verkruijsse aan het woord, actief sinds de oprichting van Norea in 1992 en recent erelid van Norea. Na vijfentwintig jaar legt hij dit jaar zijn rol als voorzitter van de Raad voor Beroepsethiek neer. De boekbespreking is geschreven door Wilfried Olthof, directeur van Norea. Hij behandelt de publicatie ‘Digitale stormvloed’ van Brenno de Winter. Irene Vettewinkel, vicevoorzitter van Norea, beschrijft een dag uit haar leven. De Vijf vragen aan… worden beantwoord door Hans Koster, voorzitter van de van de Kennisgroep Betalingsverkeer.

Thomas Wijsman

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE | coach en strategisch adviseur

Gepokt en gemazeld bij de Algemene Rekenkamer is Thomas Wijsman nu actief als coach en strategisch adviseur. Hij is opgeleid in IT, IT-audit, pyschologie en coaching, en combineert zo hard en soft skills. Onlangs adviseerde hij de Georgische Rekenkamer over IT-auditaanpak en inrichting van de IT-auditfunctie. Daarnaast is hij actief in verschillende commissies van Norea.