Pitch: ‘IT-audit(or) to the max’

11 juni 2014
In dit artikel:

Een gespecialiseerd communicatiebureau heeft onlangs een communicatie-strategiecheck van en voor de NOREA uitgevoerd. De conclusies zijn niet echt verrassend, maar het is altijd nuttig om onder leiding van een deskundige in de spiegel te kijken. Wat blijkt: NOREA communiceert vooral ‘intern’, met de leden, terwijl de communicatie niet altijd even doelgericht plaatsvindt. Onze externe communicatie, de profilering van de IT-auditor en bijbehorende communicatiestrategie, vormen een belangrijk aandachtspunt. Het communicatiebureau beveelt een ‘herpositionering’ aan, gericht op doelgroepen met duidelijk geformuleerde communicatie-doelstellingen. Kortom, de hoogste tijd voor ‘branding’ en (‘her)laden’ van de merken NOREA en RE. De beroepstrots van IT-auditors is nog aanzienlijk voor verbetering vatbaar. Ik betwijfel of het helpt als ‘IT-auditors zich meer als etterbakken gaan gedragen’, zoals Brenno de Winter onlangs tijdens het Update-congres bepleitte maar het zou de beroepsgroep in elk geval een stuk verder helpen als op een verjaardagsvisite direct voor iedereen duidelijk is hoe je aan de kost komt als je op de cruciale vraag onbevangen kunt antwoorden: ‘ik ben IT-auditor’.

We kunnen de appetite appeal van de RE dus nog aanzienlijk verbeteren en dienen in dat verband te streven naar een Top Of Mind Awarenes (TOMA), de spontane bekendheid van de beroepstitel. Gelukkig heb ik ooit een Marketingcursus (NIMA-A) gevolgd en lees ik ook regelmatig Adformatie, zodat ik in elk geval het jargon van de communicatieadviseurs enigszins kan doorgronden, want dat is wel nodig in die bedrijfstak. Grote ondernemingen of organisaties schrijven in een vergelijkbare situatie een pitch uit. Enkele toonaangevende reclamebureaus worden uitgedaagd om met elkaar de strijd aan te gaan om een creatief concept te ontwikkelen, waarmee het beoogde merk doeltreffend en definitief bij de doelgroep tussen de oren wordt vastgezet. Reclamebureaus hebben de afgelopen jaren veelvuldig geklaagd over ‘pitchpijn’ of ‘pitchitis’ en het ongunstige pitchklimaat in Nederland. Ze moeten altijd eerst zelf behoorlijk investeren in een pitch. Vervolgens zijn ze aan de volstrekte willekeur van de potentiële opdrachtgever overgeleverd, die op vaak onduidelijke criteria en motieven bepaalt aan wie de opdracht zal worden gegund. Zo’n beauty contest kan natuurlijk alleen maar worden georganiseerd als met de beloning – dat wil zeggen het binnenhalen van de begeerde opdracht – een omzet van tenminste enkele tonnen is gemoeid. Het zal direct duidelijk zijn dat ons budget voor PR en Communicatie ontoereikend is voor een dergelijke aanpak. We zullen dus vooral een beroep moeten doen op creativiteit ‘in eigen kring’, hier en daar aangevuld met de finishing touch van een professional met een door het budget beperkte taakopdracht.
Wat doet een IT-auditor nu precies en hoe kunnen we dat in een pakkende campagne voor het voetlicht brengen? Sinds 1998 is het NOREA-geschrift ‘IT-auditing aangeduid’ vaste leerstof bij de meeste IT-audit opleidingen. In dit studierapport wordt uitgelegd wat de essentie is van het vakgebied. Ik vat het nog even voor u samen: een IT-auditor oordeelt of adviseert over kwaliteitsaspecten van Informatietechnologie en de geautomatiseerde informatievoorziening.
Een belangrijke kernwaarde daarbij is de juiste ‘audit-attitude’, oftewel de professioneel kritische instelling die de auditor onderscheidt van alle andere IT-specialisten, -adviseurs of consultants. Op grond van z’n beroepstitel is hij per definitie integer, objectief, zorgvuldig en deskundig.
Met deze informatie kunnen de creatievelingen onder ons aan de slag. Een eerste stap in de creatie is het maken van een moodboard, een prikbord waarop wordt gepoogd om sfeer, gevoel en ideeën tot uitdrukking te brengen. Daarna gaan we een partijtje storyboarden: we proberen een idee of concept uit te werken in een scenario en als samenvatting volgt er een key-visual met een treatment,  een schets van de reclamecampagne in één beeld met daaronder in tekst uitgelegd wat er gebeurt.
Het bestuur heeft enkele randvoorwaarden voor het spel vastgesteld: onze naam blijft NOREA in combinatie met de aanduiding ‘de beroepsorganisatie van IT-auditors’. Ook de RE-titel staat als ‘kroonjuweel’ niet ter discussie. Maar de kunst is nu om het kroonjuweel aan de man te brengen. Daarbij bestaat de vurige wens om het beroep als eigentijds dus cool te profileren. Wat we eigenlijk nodig hebben is een slagzin maar dat is een te ouderwets begrip dus spreken we tegenwoordig liever van een tagline.
Mocht u een briljant idee hebben voor deze slagzin, pardon tagline, dan kunt u mij Whatsappen of desnoods een Snapchat sturen. De ruim 1600 coole RE-professionals zullen u eeuwig dankbaar zijn.

Niet gecategoriseerd

Wilfried Olthof