Privacybescherming – geen geval van zwart-wit!

28 oktober 2013
In dit artikel:

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) moeten alle organisaties die persoonsgegevens verwerken aan de Wbp voldoen. In het Centraal Krediet Informatiesysteem bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel zijn gegevens opgeslagen van meer dan 9 miljoen consumenten. Voor BKR is de bescherming van de privacy van deze mensen een van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering. Een speciaal voor dit doel ingericht stelsel van maatregelen en procedures (hierna: stelsel) moet de privacybescherming waarborgen. Sinds een groot aantal jaren formuleert de directie van BKR in het jaarverslag een privacyparagraaf. Verder wordt ieder jaar door de externe accountant een onderzoeksrapport uitgebracht. We praten hierover met Wolter Karssenberg, Manager Kwaliteitssystemen bij BKR te Tiel.

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Interview door Thea Gerritse en Rainer Steger