Reculer pour mieux sauter
Van de redactie

Reculer pour mieux sauter

3 mei 2017
PDF
In dit artikel:

Bijna tachtig jaar geleden was de eerste digitale computer een feit. Het apparaat droeg de naam ABC – Atanasoff Binary Computer, naar de ontwikkelaar ervan, de Amerikaan John Vincent Atanasoff. Het ding woog ruim driehonderd kilo, bevatte bijna driehonderd radiobuizen en de onderdelen waren verbonden met zo’n anderhalve kilometer bedrading. Het apparaat was goed voor één doel, namelijk sets lineaire vergelijkingen oplossen. Het was dus nog geen general purpose computer – dat was de ENIAC uit 1946. De ENIAC was een gevaarte dat vijfentwintig ton woog, met een foot print van 170 m2 en uitgerust met ruim zeventienduizend radiobuizen. En, niet te vergeten, met circa vijf miljoen met de hand gesoldeerde verbindingen. In 1947 werd het eerste random access geheugen ontwikkeld. Het maakte gebruik van een kathodestraalbuis, zo’n ding dat de kern vormde van de vroegere televisietoestellen en monitoren. Ruim twintig jaar later werd in 1969 ISACA opgericht.

En drieëntwintig jaar daarna – in Nederland gebeurt alles nu eenmaal zo’n vijfentwintig jaar later dan in Amerika – zag onze beroepsorganisatie het levenslicht. Dit jaar is dat vijfentwintig jaar geleden. Reden genoeg om even een stapje terug te doen en terug te kijken op ontstaan en ontwikkeling van NOREA, om de komende jaren des te sterker naar voren te kunnen komen: reculer pour mieux sauter om het eens op z’n Frans te zeggen (een stapje terug doen voor een betere sprong). Vandaar dit themanummer.

Wat treft u in dit nummer aan? Om te beginnen de column van Thea Gerritse Van nepnieuws tot instant audit over de actuele trend van nepnieuws dat in de plaats dreigt te komen van serieuze berichtgeving. Zij ziet voor ons vak een vergelijkbare dreiging aan de horizon verschijnen.

Adri de Bruijn kijkt in De golven van IT-auditing terug op de voorspellingen die hij in 2005 deed over de externe auditor en onze beroepsorganisatie in 2015. Hij doet drie nieuwe voorspellingen, nu voor 2027.

Wilfried Olthof verzorgt een stukje geschiedschrijving in zijn artikel Vijfentwintig jaar NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors.

Wilfried Olthof en Ed Ridderbeekx interviewden Paul van Kessel (EY). In dit interview met de titel De noodzakelijke transitie van IT-auditing’ gaat Paul in op risk management en pleit hij voor meer focus op resilience: veerkracht inbouwen in de organisatie om de impact van incidenten op de bedrijfsvoering te beperken.

In hun artikel Privacy; Meer dan compliance en informatiebeveiliging plaatsen Ed Ridderbeekx en Suzanne Scheuller het vraagstuk van de privacybescherming in een breder perspectief. Zij betogen dat privacy een complex begrip is dat meer inhoudt dan de optelsom van een juridisch kader en bijbehorende beveiligingsmaatregelen. Ze roepen IT-auditors op om privacy ook als economisch vraagstuk te bekijken en ook te letten op de effectiviteit van wetgeving op het gebied van privacy.

Carline Hollemans en Henri Raaphorst spraken met de huidige NOREA-voorzitter Jeroen Biekart. In dit interview, met de titel Uitdagingen strategie en bekendheid van het RE-beroep, zet hij uiteen in welke richting onze beroepsgroep zich de komende jaren zou moeten bewegen.

De boekbespreking, deze keer weer van mijn hand, behandelt een boek dat past bij de historische oriëntatie van dit themanummer. Het besproken boek is The computing universe, geschreven door Tony Hey en Guri Pápay – twee auteurs die hun sporen hebben verdiend in de ICT. In hun leerzame en tot bescheidenheid stemmende boek schetsen zij in vogelvlucht ruim zeventig jaar ICT-historie.

De Vijf vragen aan … worden deze keer beantwoord door Marcel Bongers, een van de oprichters van NOREA en ‘lidnummer 2’ van onze beroepsorganisatie.

Natuurlijk treft u ook weer de evenementenagenda aan en een overzicht van de nieuwe leden.

Drs. Th. (Thomas) Wijsman RE

Thomas Wijsman werkt zelfstandig als coach en strategisch adviseur/onderzoeker.