De zekerheid van onzekerheid

Scenariodenken

30 oktober 2013
In dit artikel:

We leven nu eenmaal in een maatschappij waarin bijna alles met alles te maken heeft en waarbinnen in toenemende mate ‘dat alles’ elkaar wederzijds beïnvloedt. Zekerheid moet als een schaars goed worden beschouwd. Immers, veel wederzijdse afhankelijkheden en beïnvloedingen zijn niet of nauwelijks direct te beïnvloeden. Hoe gaat de auditor te werk in werelden van grote complexiteit en dus per definitie relatief grote onzekerheid; blijven we zoeken naar gewenste zekerheid (complexiteitsbeheersing) of is het wellicht handiger om ons te richten op eliminatie van onzekerheid (complexiteitsreductie)?

Ga naar het hele artikel

Niet gecategoriseerd

Ronald Robbers