Spelnotaris en IT-auditor

11 juni 2014
In dit artikel:

In het Notariaat Magazine van januari 2014 is een artikel gepubliceerd over de rol van de notaris bij tv-programma’s. Het onderwerp ‘notaris en spelprogramma’s’ krijgt ruimschoots aandacht in de media sinds een uitzending van Miljoenenjacht, waarin een deelnemer zegt per ongeluk op de rode knop te hebben gedrukt. Hij eist nu een miljoenenvergoeding van het programma, Endemol én de deelnemende notaris voor het mislopen van 5.000.000 euro.

Vaak wordt een notaris geacht toezicht te houden op een geautomatiseerd proces, zoals een loterij of stemming per sms of internet. Beschikt hij daarvoor over de juiste expertise? In het artikel wordt nogmaals nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de handleiding Spelnotaris en IT-auditor, die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in samenspraak met NOREA is vastgesteld. Het artikel en de handleiding zijn te raadplegen via de
NOREA-website: www.norea.nl