Boekbespreking

The Phoenix Project

2 oktober 2015
In dit artikel:

Dit Engelstalige boek neemt je mee in de wereld van Bill, IT-manager bij Parts ­Unlimited, een fictief bedrijf in auto-onderdelen. Het bedrijf verkeert in economisch zwaar weer en kampt met teleurstellende resultaten en een kelderende aandelenkoers. Met het software­project Project Phoenix hoopt de bedrijfs­leiding het bedrijf er weer bovenop te helpen en de concurrentie­positie te verbeteren.

IT-projecten in problemen …

Maar in plaats van de oplossing te zijn, ontwikkelt het project zich steeds meer tot een probleem. De functionaliteit is niet wat de business nodig heeft en het project verloopt veel te traag en gaat enorm over het budget heen. De CEO van het bedrijf stelt Bill aan als Vice President van IT Operations met de opdracht Project Phoenix weer vlot te trekken, zodat dit project de beloften gaat waarmaken en het bedrijf overeind blijft.

Bill heeft gelukkig een aantal goede collega’s die hem en het bedrijf door alle crises in het project heen slepen, maar de voortdurende paniek blijkt fnuikend voor project Phoenix.

… en toen was er DevOps

Dit is de setting van het boek The Phoenix Project, dat als een vlot lezende roman is geschreven. Het verhaal van Bill en zijn collega’s vormt het raamwerk voor de uitleg van DevOps – samenstelling van ‘(IT) development’ en ‘(IT-) operations’ – en hoe je deze benadering van ICT-projecten in de praktijk toepast. Bill wordt in zijn pogingen om greep te krijgen op de problemen van alledag en de beheersing van het project Phoenix bijgestaan door Erik, een kandidaat voor de Board van Parts Unlimited. De problemen die je door de ogen van Bill ervaart en de gesprekken tussen coach Erik en Bill, nemen je als lezer mee in het concept DevOps en de onderliggende theoretische modellen. Dit gebeurt op gedoseerde wijze, waarbij het leerproces met vallen en opstaan van Bill het tempo bepaalt.

Vooral voor auditors die een beter beeld willen krijgen van de praktijk van DevOps

Page turner

Op deze wijze word je als lezer, samen met Bill, ingevoerd in de wereld van ­DevOps. Dat geeft het verhaal twee dimensies. Zo word je meegenomen in het verhaal, waarbij je steeds wilt weten hoe het nu verder gaat met Bill, zijn collega’s en het project Phoenix. Het verhaal is zo opgebouwd dat het voor mij een echte ‘page turner’ was. Tegelijkertijd is het verhaal zoals gezegd een raamwerk voor een aantal theoretische modellen die in het verhaal een praktische uitwerking krijgen. In de laatste vijftig pagina’s van het boek worden die modellen apart nader uitgewerkt en toegelicht, los van het verhaal. DevOps komt hierbij als hoofdthema uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan ‘The three ways’, de basisgedachte van DevOps en ‘The four types of work’, die Bill en zijn team helpen bij het stellen van prioriteiten.

Het boek wordt afgesloten met een hoofdstuk ‘Further Reading’, waarbij de schrijvers verwijzingen geven voor lezers die meer willen weten over de achterliggende principes, methoden en technieken. Ook zijn eindnoten opgenomen die niet alleen een verantwoording zijn voor de ideeën in het boek maar de lezer ook helpen bij het vinden van nieuw leesvoer.

Inspiratiebron

De opbouw van het boek vertoont grote overeenkomst met het bekende boek ‘The Goal’ van Eliyahu Goldratt1 en de schrijvers geven ook aan dat dit boek voor hen een inspiratiebron is geweest. The Goal gaat over een bedrijf dat aan de afgrond staat doordat het zijn productieproces niet op orde heeft. De hoofdpersoon in dat verhaal heeft net als Bill in ‘Project Phoenix’ drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen en het bedrijf te behoeden voor de ondergang…

Inkijkje in de praktijk van DeVops

Auditing en auditors spelen geen belangrijke rol in het boek, maar toch is het voor onze beroepsgroep de moeite waard om het te lezen. De belangrijkste reden is dat je inzicht krijgt in de problemen waar IT Development en IT Operations in de praktijk mee worstelen en welke oplossingen DevOps biedt. Daarbij is de consequente vertaling van keuzes op dit vlak naar implicaties voor de bedrijfsvoering van toegevoegde waarde. Een andere reden om het boek te lezen heeft ermee te maken dat IT steeds sneller moet acteren om de bedrijfsvoering adequaat te kunnen ondersteunen in een competitieve markt. Het verklaart dat DevOps vaak een andere rationaliteit belichaamt dan die van waaruit IT-auditors werken en die ze bij de auditee verwachten aan te treffen. Het begrijpen van die andere rationaliteit kan auditors helpen om een brug te slaan tussen hun eigen werk en dat van hen die werken volgens DevOps.

Kortom, The Phoenix Project is een vlot geschreven en lezenswaardig boek, vooral voor IT-auditors die een beter beeld willen krijgen van de praktijk van DevOps in een bedrijfsvoeringscontext.

Noten

1 Eliyahu M. Goldratt and Jef Cox, The Goal, A process of ongoing improvement, 30th Aniversary Edition, 4th revised edition, The north River Press Publishing Corporation, 2014.

Drs. H.A.J. (Henri) Raaphorst RE

Henri Raaphorst is Hoofd IT-Audit bij het ministerie van Defensie. Zijn leidende thema voor het werk is ‘Bouwen aan vertrouwen’. Vertrouwen binnen zijn team, in de relatie met de klant/collega’s en vertrouwen in de IV/ICT, die van toenemend belang is voor de taken van de Nederlandse Krijgsmacht.