TIAS seminar: Business transformatie

23 december 2014
In dit artikel:

De dynamiek in organisaties is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Veranderen is de norm geworden. Er gaat geen dag voorbij of nieuwe technologie dient zich aan. Dat biedt nieuwe mogelijkheden, maar stelt ook eisen aan de IT-auditor. Ieder jaar organiseert de Executive Master of IT-auditing van TIAS School of Business and Society een seminar. Dit jaar was het onderwerp business transformatie. Dit seminar stond ook in het teken van het afscheid van prof. dr. ing. Han van der Zee, docent aan de opleiding. Bijna vanaf het eerste uur heeft Han mede vorm gegeven aan de Executive Master. In zijn afscheidsrede blikte Han echter niet terug op de afgelopen vijfentwintig jaar maar keek hij vooruit.

Han nam ons mee in het ‘eco era’, waarin het internet of things centraal staat. Deze periode wordt ingeluid door een organisatorische discontinuïteit. Een wereld waarin connectivity, computerpower, content en usability samenkomen. Een fascinerende realiteit waarin devices via internet met elkaar verbonden zijn. Wat in de jaren ‘90 van de vorige eeuw ooit begon als tracking met behulp van RFID is uitgegroeid tot een fenomeen dat zich nog blijft ontwikkelen. Daarbij zijn Google Glass en zelfsturende auto’s leuke toepassingen met veel potentie. Het wordt pas interessant in het business-to-business domein. Bedrijven optimaliseren de supply chain, het just-in-time concept in optima forma. Agrarische bedrijven gebruiken sensoren om de groei van hun gewassen te volgen via internet. Openbare verlichting wordt met sensoren geregeld waardoor het energieverbruik afneemt en de veiligheid wordt bevorderd.

Ook gaf Han aandacht aan de doelstellingen van business- en IT-transformaties. Voor organisaties zijn het vergroten van de efficiëntie, agility en groei belangrijk. Hierbij zijn de volgende aspecten belangrijk: systemen, beleid, processen, organisatie en het ontwerp van de bedrijfsvoering. Ooit begonnen de IT-transformaties met een focus op de infrastructuur. In die tijd stonden rationalisatie en standaardisatie centraal. Daarna verschoof het accent naar applicaties waarbij er veel aandacht was voor modernisering en automatisering. Heden ten dage is er voornamelijk een business focus. Het is IT-as-a-Service dat de klok slaat. Keuzevrijheid en orkestratie zijn de kernbegrippen. De nieuwe wereld is virtueel en wordt gevormd door een centrale pool van rekenkracht en opslagcapaciteit.

Ook Michel Hofman, adviseur Digitale Transformatie en voormalig CIO van Robeco, gaf in het seminar zijn visie op business-transformaties. Hij belichtte de continue veranderende rol van de CIO, waarbij het accent vooral lag op kansen en uitdagingen. Michel hield een gloedvol betoog voor vertrouwen; een leveranciersecosysteem als antwoord op falende uitbestedingsrelaties. Alleen als organisaties samen met hun leveranciers werken aan innovatie overleven ze in de digitale wereld. Daarnaast stond Michel stil bij cloudcomputing. De risico’s zijn niet altijd evident maar de mogelijkheden zijn ongekend. Maar een goede architectuur is de basis voor het verantwoord aan elkaar rijgen van cloudcomputingoplossingen. Toch blijft het opletten met het toestaan van dergelijke oplossingen. Gelet op de nieuwe wetgeving – de European Privacy Regulation – wordt vooral aandacht voor privacy steeds belangrijker.

Al deze dynamiek maakt het beoordelen van de automatisering en de organisatie van de automatisering er voor een IT-auditor gelukkig niet saaier op.

Niet gecategoriseerd

Prof. Dr. E. (Erik) Beulen

Erik Beulen is hoofddocent bij de opleiding Executive Master of IT-auditing van TIAS School for Business and Society en houder van de KPMG Global Sourcing leerstoel aan Tilburg University.